Organisering av beitedriften

14.01.2020 (Oppdatert: 14.01.2020) Nina Iren Ugelvik

Ordningen Organisert beitebruk har eksistert siden 1970 tallet og er basert på ulike samarbeidstiltak i utmark om utnytting av beite, tilsyn, sanking etc. Målsettingen er å forbedre beitebruken i utmark, samt holde tapstallene på et minimum. I den forbindelse har mange beitelag blitt opprettet rundt om i Møre og Romsdal fylke.

Storfe har det fint på fjellbeite i Grøvudalen.

Organisert beitebruk
Beitelagene kan søke årlig driftsmidler gjennom Tilskudd til organisert beitebruk. I Møre og Romsdal er søknadsfristen 1.november. For å kunne søke må beitelaget være registrert i Brønnøysundregistrene og ha minimum to aktive deltakere med dyr på utmarksbeite. Tilskuddsberettiget dyr skal ha gått minst 5 uker på utmarksbeite og støtte gis pr. høstsanket storfe, geit, sau og hest.


Det finnes og tilskudd for investering-, planlegging- og tilretteleggingstiltak i utmarksbeiter, som en kan søke på via ordningen Tilskudd til tiltak i beiteområde. Formålet med ordningen er å legge til rette for best mulig utnytting av beite i utmark, redusere tap på utmarksbeite og å fremme fellestiltak som beitelagene utgjør. 

Eksempel på tilskuddsberettiget tiltak kan være å tilordne samlekveer, bruoverganger, sperregjerde, utarbeide beitebruksplaner etc. En kan og få tilskudd ved oppstart av nytt beitelag eller bruk av nytt beiteområde.


Begge tilskuddsordningene behandles av kommunalt, ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon.

 

Denne artikkelen er eit utdrag frå beiteheftet som vart utarbeidd i 2019 gjennom prosjektet "Bedre og økt beitebruk i Møre og Romsdal". Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.