Kunstgjodselspredning
Medlem
⋅ Økonomi

Gjødselpriser

Skal jeg kjøpe gjødsel nå, eller vente? Dette er det store spørsmålet for mange i disse dager. Det finnes dessverre ingen fasit på spørsmålet, men en kan se litt på faktorene som påvirker prisen, for på den måten ta en best mulig beslutning på når en skal slå til og handle.
NLR Nordvest