Losninger kalvingsbinge i basfjos
⋅ Landbruksbygg

Krav fra 2024 om kalvingsbinge i båsfjøs

Fra 1. januar 2024 skal det være kalvingsbinge i båsfjøs etter ny forskrift for hold av storfe. Hva bør en tenke på for å få det til?
NLR Nordvest