Flere fluearter
⋅ Biologisk mangfold

Pollinatorer i blomsterenga

Her får du hilse på noen av insektene en kan finne i tradisjonell slåttemark.
NLR Nordvest
Siv i beite
⋅ Ugras

Tyn lyssivet no!

Tips for å bekjempe siv også i vinterhalvåret.
NLR Nordvest
Ekstra bilde blomstereng
⋅ Kulturlandskap

Frøboka

Handbok for innsamling av lokale frø til insektvennlig blomstereng.
NLR Nordvest
Solblom naer
⋅ Biologisk mangfold

Mister vi solblommen?

Antall forekomster med solblom minker årlig, så her er noen tips for å ta vare på den.
NLR Nordvest
Stanknarrevokssopp
⋅ Beite

Ta vare på naturbeitemarkene

Naturbeitemarkene i Norge er regnet som truet naturtype som er verdt å ta vare på som beiteareal videre også.
NLR Nordvest