LNV2
Medlem
⋅ Korn

Sein såing av korn

Våren 2020 var uvanlig sen, noe som resulterte i en artikkel som belyser kva konsekvenser en får med sen såing, samt hvilke tiltak en bør gjøre.
Landbruk Nordvest