Fra skurterskaren
Medlem
⋅ Sorter

Vårkornsortar til modning og fôr 2023

Her kan du lese litt om dei aktuelle sortane, kva som kan vere avgjerande for val av art og sort og litt om korn som grønfôr og dekkvekst.
NLR Nordvest
DJI 0128 red
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekstar i korn

Resultat frå 1.året med utprøving av fangvekstblandingar i vårt fylke i korn- og tidleg potet.
NLR Nordvest
Tresking LGF
Medlem
⋅ Sorter

Verdiprøving i bygg 2021

Resultat frå verdiprøving av byggsorterfelt i Sunndal.
NLR Nordvest
Matkorn2
Medlem
⋅ Sorter

Lokal verdikjede for matkorn

Resultat frå forsøksfelt i 2020 med fokus på kva kornsort av bygg og havre som egnes best til matkorn.
NLR Nordvest
LNV2
Medlem
⋅ Korn

Sein såing av korn

Våren 2020 var uvanlig sen, noe som resulterte i en artikkel som belyser kva konsekvenser en får med sen såing, samt hvilke tiltak en bør gjøre.
NLR Nordvest