Matkorn2
Medlem
⋅ Sorter

Lokal verdikjede for matkorn

Resultat frå forsøksfelt i 2020 med fokus på kva kornsort av bygg og havre som egnes best til matkorn.
NLR Nordvest
LNV2
Medlem
⋅ Korn

Sein såing av korn

Våren 2020 var uvanlig sen, noe som resulterte i en artikkel som belyser kva konsekvenser en får med sen såing, samt hvilke tiltak en bør gjøre.
NLR Nordvest