20201213 131001095 i OS
Medlem
⋅ Klima

Gjennomsnittet er ikkje alltid normalt

Normalfordeling er eit uttrykk dei fleste kjenner til. Men kva utfordringar gjev den oss når ein skal sjå på klimastatistikken?
Landbruk Nordvest
Jordbaerplante i blomst
Medlem
⋅ Bær

Klimaendring kan gje tidlegare jordbærsesong

Vèrprognosane viser at temperaturane kan auke med 1.8 - 4.0 °Celsius dei neste 100 åra. Dermed kan det bli 22 dagar tidlegare start på jordbærsesongen i år 2100 samanlikna mot 1970 - 2018. Til samanlikning vil det tilsvare å flytte no minst 4 breiddegrader mot sør.
Landbruk Nordvest
P1010311
⋅ Klima

Vind som vekstfaktor

Vind kan gjer mykje skade, men kan og vere til nytte plantemessig. Kva fordel kan vinden gje oss i planteproduksjonen?
Landbruk Nordvest
Gjodselplan
⋅ Klima

Krav til gjødslingsplan

Utgangspunktet er at gjødslingsplanen skal oppdaterast kvart år.
Landbruk Nordvest