Biogassanlegg foto Svein Ivar Anestad
⋅ Bioenergi

Biogassproduksjon på gården - den nye oljen?

Økte energipriser har økt interessen for biogass. Inntil nylig krevde anlegg for produksjon av biogass store volum av husdyrmøkk eller annet avfall. Nå kommer det mindre, rimeligere gårdsanlegg som kan gjøre biogassanlegg aktuelt for flere.
NLR Østafjells
Solceller gardsbruk
⋅ Klima

Lønnsomhet i solceller

Etter snart et år med historisk høye strømpriser har interessen for solceller tatt av. Lite tyder på at vi skal tilbake til 10-30 øre i strømpris i sommerhalvåret. Solcelleanlegg bør derfor bli mer lønnsomme enn de har vært. Nå lønner det seg å produsere overskudd for salg til spotpris, noe det ikke har gjort tidligere.
NLR Østafjells
Stripespreiing
⋅ Klima

Klimakalkulatoren i tider som dette?

Med krig i Europa lurer nok mange på om det er smart bruk av tid og ressursar å tenkje på klima. Det er det.
NLR Vest SA
Klimakampanje herobilde
⋅ Klimakalkulator

Klimakalkulatoren – Et virkemiddel for å nå målene!

Klimakalkulatoren er et verktøy for bonden og oss rådgivere for å få oversikt over utslipp. Men det er viktig å huske på at målet ikke er å bruke klimakalkulatoren - målet er å redusere utslippa. Klimakalkulatoren kan være et godt verktøy og et virkemiddel for å vise oss hvor vi kan bli bedre.
NLR Østafjells
Ny fin potet
⋅ Klima

Klimavennleg potetdyrking i Lærdal

Hausten 2021 kom klimakalkulatoren for potet ut. Visste du forresten at potet er meir klimavennleg enn ris og pasta?
NLR Vest SA
20201012 074447
⋅ Klima

Klimadrypp

Klimadrypp, en liten samling av temaer knyttet til jordbrukets klimautslipp og tiltak for å redusere disse.
NLR Øst
Shutterstock 596515157
⋅ Beite

Regenerativt landbruk – hva er det?

Det er resultatet som teller Hva menes egentlig med «regenerativt landbruk»? For mange kan det virke litt ullent. Norsk landbruksrådgiving Østafjells vil i et nytt prosjekt spre kunnskap om prinsippene og rett og slett måten å tenke på når du skal drive et regenerativt landbruk.
NLR Østafjells
Lam 1
⋅ Klima

Klima og lamming på timeplanen

Lamminga står for døra, og fokuset hjå sauebonden rettar seg absolutt i den retning no i desse dagar, det betyr likevel ikkje at sauebonden ikkje kan ha fleire tankar i hovudet samstundes.
NLR Vest SA
Klima grupperad
⋅ Klima

Diskuterer seg fram til klimatiltak på gården

Diskusjon og sammenligning av klimagassutslipp har vist seg å være en effektiv måte å finne tiltak for å optimalisere drifta. Denne våren har NLR Trøndelag bistått flere grupper gårdbrukerne i deres diskusjoner og utforming av individuelle klimahandlingsplaner
NLR Trøndelag SA
Korn 2022
⋅ Plantevern

Presentasjonene fra Korn 2022

Korn 2022 ble arrangert av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Møtet ble i år avviklet digitalt. Nedfor er det linket til de fleste presentasjonene fra møtet.
Fagforum Korn
1 2 3 4 5 6