Integrert plantevern

30.12.2017 (Oppdatert: 31.01.2018) Frode Grønmyr

Ny Plantevernforskrift som fra 2015 satte krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern. Her finner du skjemaer og lenker som kan hjelpe deg i dokumentasjonen.

Gå til https://viken.nlr.no/fagartikler/integrertplantevern/ for å finne dokumentene som er beskrevet under. 

Dokumentasjon

Avkryssingsskjema i pdf-format

Et skjema for «godkjent» Plantevernjournal er nå utarbeid­et med rubrikker med det som kreves opplysninger om.

 

Plantevernjournal i pdf-format

Journalen har også noen kolonner med frivillig tilleggs­opplysninger.

 

XL-ark med begge skjema (avkryssing + journal).

I tillegg er et avkrysningsskjema hvor du angir nærmere hvordan du praktiserer integrert plantevern i din produksjon.

Ferdig utfylt tilfredsstiller disse to skjemaene kravene gitt i forskriften

Nytt i plantevernjournalen er blant annet kravet til doku­mentasjon av gjennomførte tiltak mot vannforekomster ved sprøyting og en evaluering av effekten av behandlingen.

 

Mer bakgrunnsstoff

For en del vekster har det også blitt utarbeidet en mer fyldig sjekkliste og en nyttig veiledning til IPV. Disse vil ikke være obligatoriske men anbefales brukt for å lære mer om muligheter for å begrense bruken av kjemisk plantevern.

 

Nyttige sjekklister (XL-ark) i korn, potet, eng, hagebruk, park&anlegg og generelle prinsipper IP  

 

Veileder til Integrert Plantevern i ulike vekster finnes på  

www.Nibio.no (Ny for 2017.)

 

VIPS (Varsling innen planteskadegjørere:

vips-landbruk.no

 

Plantevernleksikonet (om skadegjørere):

http://leksikon.nibio.no/  

 

Plantevernguiden (om godkjente plantevernmidler): www.plantevernguiden.no/

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.