Traktorsamtale
⋅ HMS

Den gode samtalen

hvordan styrke sin egen psykiske helse gjennom å prate med naboen.
Landbruk Nordvest
IMG 7458
⋅ HMS

Betraktninger rundt begrepet stress

En kan oppleve stress både i negativ og positiv form gjennom dagen. Hva skiller de to variantene og hvordan håndtere de?
Landbruk Nordvest