Positivt stress

Stress er en overlevingsmekanisme som gir oss et positivt løft og øker vår yteevne. Stilt overfor oppgaver som krever mye av oss produseres hormoner som mobiliserer kroppen til ekstra ytelse. Det øker vår evne til handling, vi blir dypt konsentrerte og arbeidet går unna med liv og lyst. Det kjennes rett og slett godt. Du opplever en sterk følelse av mestring og en positiv erfaring med stor grad av trivsel.

Stress er ikke negativt så lenge vi opplever mestring og klarer å finne «AV knappen» og koble heilt av innimellom.

Negativt stress

Negativt stress er når det blir ubalanse mellom krav og det vi klarer å prestere. Når oppgavene vi står over for er for mye i mengde og for sammensatt til at vi rår med det på skikkelig vis. Som bonde har du et stort spekter av mulige hendelser som kan klabbe seg på hverandre når en helst skulle fått unna noe helt annet. Det kan oppleves som om du begynner å miste kontrollen. Da blir det vanskelig å finne «AV knappen» og kroppen klarer ikke å slappe av. «Turboen» har hengt seg opp og vi finner ikke hvile.

Da er det ikke morsomt lengre og kreativiteten og trivselen daler. Det kan balle på seg med dårlig søvn. Hvis situasjonen får vare kan det føre til en følelse av likegyldighet og at vi blir irritable og ønsker å være i fred, vi trekker oss unna og kan begynne å engste oss for framtiden og hvordan det blir framover.

Kroppslige plager kan oppstår i form av smerter i rygg og nakke. Det er fare for å utvikle hjerte/ karr sykdommer og immunforsvaret vårt blir redusert.

Ved langvarig negativt stress mister vi troen på oss selv. Tankene og valgene våre blir irrasjonelle. Vi presterer dårlig og blir ineffektive. Vi kjenner oss utmattet og går med en følelse av håpløshet.

Stress oppleves ulikt, hva kan hjelpe oss?

Det vil alltid hjelpe med god støtte og et godt sosialt nettverk, det er grunnleggende viktig for å bli sett og verdsatt. Bygg derfor opp nettverket ditt i gode tider for å ha noen å støtte deg på om de dårlige stundene skulle komme. Mange bønder går også hele dagen alene, da er det særs viktig å «fortelle» gode historier til seg selv, dvele ved det som er positivt og tenke over alt en har fått gjort.

Førstehjelp for å forebygge at stress blir farlig er å ha noen å snakke med når det hoper seg opp. «Det du snakker om kan du gjøre noe med. Det du ikke snakker om gjør noe med deg». Evner en å be om/ta imot hjelp, helst så tidlig som mulig, så er det en god ting for å komme ut av den negative spiralen du er inne i.

Når du opplever at det du gjør er viktig for deg selv og andre har det også en positiv effekt. Om du evner å finne «AV knappen» så er det beste medisin for å senke stressnivået. Det at du finner et lite pusterom «bort fra hverdagen» har god virkning på kropp og sinn.

Vi har ulike «brønner» å hente ro og sjelefred i fra. For noen er en tur på hytta, setra eller båten, gjerne i samvær med andre nære, det som gjør godt. Andre foretrekker jakt, fiske eller fotografering. Kanskje er det musikk, film eller litteratur som er tingen. Du vet forhåpentligvis selv hva som funker for deg. Det er viktig å finne påfyll fra den kilden som gjør deg godt og får deg til å slappe av.

Når vi finner roa og får senka skuldrene er det lettere å få et overblikk, se ting litt i perspektiv. Kanskje ser du da hva som er bøygen, og hva er det viktig å ta tak i først. Hvem du kan be om en håndsrekning fra, om det er det som trengs. Husk at det er hver sin gang å hjelpe og hver sin gang å ta imot.

Noen tåler stress bedre enn andre og stress blir en «normaltilstand» som det leves greit med, kanskje nettopp fordi «Av knappen» er i bruk i en eller annen form.

Til orientering finnes en nettside Godtbondevett.no, en nettside om Psykisk helse i landbruket. Her kan du se filmsnutter fra andre bønder som forteller sine historier og det er info til videre fagstoff og hjelpeinstanser. HMS rådgivere kan og brukes når det røyner litt på.