• Kjøreulykker. Vi bruker tyngre utsyr og kjører fortere enn før. Bruk setebelte. På veg, i gardsrom og på låven må det vises særlig stor forsiktighet for å unngå påkjørsler. Spesielt må mindreårige barn skjermes og passes ekstra godt på under siloslåtten.
  • Ulykker med maskiner. Stopp traktor og maskiner helt opp og unngå at de kan trille. Før vedlikehold eventuelt fjerning av fastsatt gras: Sjekk at roterende deler er stoppet. Bruk støtter eller kiler ved behov. Hold i orden deksler til kraftoverføringsakslingene. Aksler hvor det er mulighet for at en beveger seg i nærheten av den er spesielt viktige. (Mellom traktor og alle typer kraftuttaksdrevne redskaper)
  • Gassfare Sørg for god lufting og gjennomtrekk i plansilo, eller med vifte og åpne luker i tårnsilo. Ved gassutvikling er det ikke oksygen igjen. Å hente noen opp blir som å dykke uten dykkerutstyr. Bland aldri KOFASIL med syremidler av noe slag. Det gir kraftig gassutvikling.
  • Fallulykker. Forsiktighet når en bruker stige og sikring ved arbeide i høyder ved silo og på låve må til! Hver 5 dødsulykke i landbruket dreier seg om dette.
  • Hud- og øyeskader. Ensil 1, GrasAAT m.fl. er klassifisert som irriterende, men i kontakt med vatn er de etsende. Sprut i øye kan gi meget alvorlige skader. Bruk skjerm og/eller tette briller og hansker ved håndtering av ensileringsmidler. Ved sprut på øye, må det skylles rikelig med vann og kontakt lege. Skylleflaske med vann må alltid være med i traktoren.
  • Ta pauser. Langvarige økter på traktoren fører til korsryggplager (samt nakke- og skulderplager). Blodtilførselen blir redusert og nervecellene blir utsatt for stor belastning. Det er veldig individuelt hvor mye belastning hver enkelt tåler. Det er viktig å tenke på god arbeidsstilling og ikke sitte for statisk. Aller viktigst er å ta jevnlige små pauser, gå en liten runde rundt traktoren og strekke seg litt. (se over utstyr og traktor samtidig). Har du dårlig fjøring så vurder å bytte sete, det kan være en god investering for ryggen din. Husk regelmessig mat og drikke! Ta gjerne med litt mat og drikke i traktoren.