Grasskudd1
⋅ Overvintring

Pass på at graset har næringsreserver til overvintringa

Gras og andre vekster forbereder seg til vinteren ved å lagre energi og gjennomgå en herdingsprosess. Hvis de hindres i denne prosessen, kan det føre til dårligere overvintring og lavere avling neste år.
NLR Nordvest
Lyssiv Foto Annlaug Fludal
⋅ Mekanisk plantevern

Mekanisk ugraskamp på høsten

Er du motløs når det gjelder å ta tak i mekanisk ugraskamp? Da kan du bestemme deg for antall timer du skal bruke i stedet for å tenke at du skal ta alt ugraset. Da blir det lettere å starte på arbeidet.
NLR Nordvest
Kveke Foto Ole Arnfinn Roysland Fitjar
Medlem
⋅ Ugras

Korleis bli kvitt kveke i enga

Når enga tek til å bli nokre år er ofte ein stor del av den kveke. I denne artikkelen kan du bli betre kjent med kveka og lære korleis du best tek knekken på den.
NLR Nordvest
Vassarve i gjenlegg
Medlem
⋅ Grovfôr

Ugrasbekjempelse i gjenlegg

Hvis en skal lykkes med å etablere ei god eng må ugrasbekjempelse prioriteres. Grasgjenlegg sådd tidlig i mai begynner snart å være klart for ugrassprøyting.
NLR Nordvest
Slattonn20i20 Todalen
Medlem
⋅ Grovfôr

Tankar før slåtten

Medan ein somme stader i fylket ser at siste snøflekkane i åkerkantane forsvinn i desse dagar, er det andre stader der ein no må begynne å tenke på første slått.
NLR Nordvest
Eng på Tingvoll 22. mai 2023
Medlem
⋅ Grovfôr

Det er ikke lenge til slått!

I starten av juni bør slåtten være i gang på de tidligste stedene i Møre og Romsdal, ifølge prognosene fra grovformodellen.
NLR Nordvest
Vatningsanlegg
⋅ Vanning

Vatning til grovfôret

God drenering er en av forutsetningene for god jordkultur. Om en ikke klarer å få vekk overflødig vatn, er det små muligheter for god luftveksling i jorda. Slik luftveksling er en forutsetning for et rikt mikroliv, som i sin tur er med å danne en god jordstruktur, noe som igjen er gunstig for bl.a. rotutvikling og utnytting av næringsstoffer. Kort sagt, uten god drenering får du ikke gode avlinger. Vassjuk jord er også med å øke utslippene av lystgass, en klimagass 300 ganger kraftigere enn CO2.
NLR Nordvest
Hjort i gallopp mens sauene koser seg pa beite i haustsolen P1340891
Medlem
⋅ Grovfôr

Tiltak mot hjorteskade

Stadig fleire bønder slit med aukande grovfôrkostnader grunna mykje hjort. Ein reduksjon i hjortestammen er det klart viktigaste tiltaket for å få ned kostnadane som mange bønder har med intensiv beiting av hjort.
NLR Vest SA
NLR Nordvest
Koselig med hjortebesok P1340890
Medlem
⋅ Grovfôr

Hjortebeiting koster

Dyktige bønder som fornyer og driver jorda godt blir ekstra belasta med beiteskader da hjorten velger den beste enga. Beiteskadene som hjorten gjør på innmark påfører bønder store økonomiske tap. Dagens struktur i landbruket gjør at langt færre bønder får langt større skader enn før.
NLR Nordvest
NLR Vest SA
Gjodselkum
Medlem
⋅ Grovfôr

Mindre transport i gårdsdrifta

Ettersom gardene blir færre og større, øker transportbehovet for gjennomsnittsbonden. Mer fôr skal inn og mer møkk skal ut. Handelsgjødsel, kalk og plantevernmidler skal spres, enga skal fornyes og dyr transporteres til og fra beite. Smartere arbeid reduserer transportbehovet. Mindre kjøring vil bedre både bondens økonomi og klimaregnskapet.
NLR Nordvest
1 2 3 4 5