IMG 0217
⋅ Beite

Klar for tidleg beiteslepp?

Beitesesongen er så vidt kome i gong. Her er nokre gode råd på vegen for årets beitesesong, med tilvenning ved beiteslepp for både sau og storfe
Landbruk Nordvest
Gras 1
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Høsteprognoser grovfôr - traff vi?

Landbruk Nordvest testa ut for første gong høsteprognose på grovfôr sesongen 2020. Korleis gjekk det?
Landbruk Nordvest
Hosteklar timoteieng
⋅ Overvintring

Hvordan sikre god overvintring av enga etter årets sesong

Som vi har vært inne på flere ganger denne vekstsesongen har dette vært et utfordrende år. Overvintringsskader, tørke og høge temperaturer. Nå ser det imidlertid ut for at vi får fylt opp vannlagra igjen, da deler av august og september har vært heller fuktig. Hva vil så påvirke overvintringa av enga dette året?
Landbruk Nordvest
JKH Tankvogn fanespreder husdyrgjodsel teknikk
⋅ Gjødsling

Nitrogenkalkulator for husdyrgjødsel

NIBIO har utarbeida ein kalkulator for estimert nitrogeneffekt frå husdyrgjødsla di som ligg åpent for alle på nett å bruke.
Landbruk Nordvest
Ingrid 1
⋅ Grovfôr

Reparasjonssåing av eng

Reparasjonssåing er nødvendig innimellom når vinteren har vært hard mot graset og en ikke vil fornye enga helt enda.
Landbruk Nordvest
Foto Grasmark timotei 290319
Medlem
⋅ Gjødsling

Tidlig vårgjødsling i etablert eng

Blir tidlig vårvekst i timoteibasert eng avgrensa av ulik tilgang på nitrogen og svovel? Presentasjon av resultat frå eitt av fleire felt i samme serie.
Landbruk Nordvest
Strandsvingel 1
⋅ Arter og sorter - flerårige

Strandsvingel - det nye graset

Strandsvingel har vært på det norske markedet noen år nå, men er foreløpig lite brukt. Dette er en grasart som er tidlig og har god gjenvekst etter slått. Den gir høy avling, men har ord på seg til å ha noe lav fôrkvalitet. Forsøk har likevel vist at den kan gi brukbare resultater i produksjon av melk og kjøtt.
Landbruk Nordvest
Haustrug1
⋅ Beite

Rugbeite

Å så haustrug i eit ettårig beite kan vere til fordel for høgtytande produksjonsdyr.
Landbruk Nordvest
Bla rundballer
Medlem
⋅ Konservering

Ensileringsmiddel – hvorfor, hvilket og når?

Rådgiver Sverre Heggset tar opp noen erfaringer han har gjort seg med ulike ensileringsmiddeltyper opp igjennom åra som rådgiver, samt det nye fokuset på melkesyrebakteriepreparatene.
Landbruk Nordvest
Stanknarrevokssopp
⋅ Beite

Ta vare på naturbeitemarkene

Naturbeitemarkene i Norge er regnet som truet naturtype som er verdt å ta vare på som beiteareal videre også.
Landbruk Nordvest
Fine rotter Ingunn Vagen
Medlem
⋅ Etablering

Bor er viktig for kvaliteten

Bormangel kan oppstå innimellom i planteproduksjon. Kva tiltak er aktuelle for å sikre god dekning av bor?
Landbruk Nordvest
1 2