Jordprover GRF
⋅ Klimatilpassing

God agronomi er gode klimatiltak

Hva påvirker utslippa av klimagasser fra jordbruket – litt om lystgassutslipp fra jorda.
Landbruk Nordvest
IMG 0217
⋅ Beite

Klar for tidleg beiteslepp?

Beitesesongen er så vidt kome i gong. Her er nokre gode råd på vegen for årets beitesesong, med tilvenning ved beiteslepp for både sau og storfe
Landbruk Nordvest
Gras 1
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Høsteprognoser grovfôr - traff vi?

Landbruk Nordvest testa ut for første gong høsteprognose på grovfôr sesongen 2020. Korleis gjekk det?
Landbruk Nordvest
JKH Tankvogn fanespreder husdyrgjodsel teknikk
⋅ Gjødsling

Nitrogenkalkulator for husdyrgjødsel

NIBIO har utarbeida ein kalkulator for estimert nitrogeneffekt frå husdyrgjødsla di som ligg åpent for alle på nett å bruke.
Landbruk Nordvest
Ingrid 1
⋅ Grovfôr

Reparasjonssåing av eng

Reparasjonssåing er nødvendig innimellom når vinteren har vært hard mot graset og en ikke vil fornye enga helt enda.
Landbruk Nordvest
Foto Grasmark timotei 290319
Medlem
⋅ Gjødsling

Tidlig vårgjødsling i etablert eng

Blir tidlig vårvekst i timoteibasert eng avgrensa av ulik tilgang på nitrogen og svovel? Presentasjon av resultat frå eitt av fleire felt i samme serie.
Landbruk Nordvest
Strandsvingel 1
⋅ Arter og sorter - flerårige

Strandsvingel - det nye graset

Strandsvingel har vært på det norske markedet noen år nå, men er foreløpig lite brukt. Dette er en grasart som er tidlig og har god gjenvekst etter slått. Den gir høy avling, men har ord på seg til å ha noe lav fôrkvalitet. Forsøk har likevel vist at den kan gi brukbare resultater i produksjon av melk og kjøtt.
Landbruk Nordvest
1 2 3