Nagoya
Medlem
⋅ Arter og sorter

Sortsforsøk i gulrot på Smøla 2021

Åtte «nye» gulrotsorter ble prøvd i to felt på Smøla. I tillegg ble disse 8 nye testa mot feltvert sine sorter i feltet rundt.
NLR Nordvest
2017 09 28 12 41 23
Medlem
⋅ Gjødsling

Startgjødsling i gulrot

Resultat fra forsøk på Smøla i 2020 om startgjødsel i gulrot virker inn på sluttavlinga.
NLR Nordvest
Narvik
Medlem
⋅ Arter og sorter

Sortsforsøk i gulrot 2020

Resultat for kva gulrotsort som gjorde det bra i vår region i 2020.
NLR Nordvest
Vanningsdag 2020 NKH
⋅ Vanning

Vatningsutstyr

For vatning av større areal med eng, potet eller korn er vatningsvogn det mest effektive. Ved vatning på mindre areal, og der det er sjeldnare behov for vatning, er ulike system med små spreiarar ei rimeleg og enkel løysing. I meir intensive kulturar som frukt og bær har småspreiarar vore mest brukt, men no vert dryppvatning meir og meir vanleg.
NLR Nordvest
Gronnkal aarhus 3
⋅ Arter og sorter

Grønnkål - lettdyrket sikringskost

Grønnkål er enkel å dyrke og er svært verdifull i kostholdet. Den burde finnes i enhver kjøkkenhage. Etterspørselen i markedet er økende.
NLR Nordvest
Asparges Foto Maud Grotta
⋅ Arter og sorter

Plant asparges!

Asparges kan gi bra inntekt per dekar når lokalklima er bra, ugraset er under kontroll, og du har tilgang på arbeidskraft i det korte høstevinduet. Asparges er lett å dyrke til eget bruk. Du må bare være tålmodig, gjødsle godt og legge til rette så ikke ugraset tar over.
NLR Nordvest
Fine rotter Ingunn Vagen
Medlem
⋅ Etablering

Bor er viktig for kvaliteten

Bormangel kan oppstå innimellom i planteproduksjon. Kva tiltak er aktuelle for å sikre god dekning av bor?
NLR Nordvest
Nlr 46497407565
Medlem
⋅ Vanning

Når treng plantene vatn?

Plantene har eit stort og varierande forbruk av vatn. Ofte er det vanskeleg å vurdere riktig tidspunkt og riktig mengde. Tradisjonelt har skjønn vore mest brukt.
NLR Nordvest