Astrid
Medlem
⋅ Grønnsaker

Falsk såbed

Kunsten er å være en ”god ugrasdyrker”
NLR Agder
Lok i Helgeroa
⋅ Grønnsaker

Tiltak for bedre kepaløk kvalitet

Produksjon av kepaløk med og uten hullet plastfolie på friland gir som alle biologiske produksjoner utfordringer. NLR Viken har i sesongen 2022 gjort et par feltforsøk der vi har kikket nærmere på bladgjødsling til bruk i gul- og rød løk.
NLR Viken
Ugrassproyting med ulike dysetyper
Medlem
⋅ Grønnsaker

Sprøyteteknikk i grønnsaker

Etter prøvinger i rosenkål, hodekål og gulrot anbefaler vi Hardi Minidrift Duo 110-03 for 90% avdriftsreduksjon. Men disse dysene bør ikke brukes i kompinasjon med luftassisterte sprøyter.
NLR Agder
NLR Rogaland
IM alle sorter
⋅ Grønnsaker

Jakten på nye kålrotsorter

Den nordnorske sommeren, med mye lys og lave temperaturer, gir gode forhold for å dyrke kålrøtter som er sprø og saftig, og smaker godt.
NLR Nord Norge
Sproytevindu slik kan det se ut om en ikke far bekjempet svartsotvier og honsehirse hms
Medlem
⋅ Grønnsaker

Soil Steam - damping og mikroliv

Problemet med ugras er økende og spesielt svartsøtvier gir store lukekostnader hvert eneste år. Det ser ut som om damping med Soil Steam vil være en god hjelp i kampen mot ugraset. Rotpersillen fikk også et bedre utgangspunkt, spirte raskere og jevnere og ga en bedre avling enn beregnet normal snittavling. Avlingsmessig så vi lite forskjell på om det var tilført jordliv eller ikke etter damping. Rotpersillen er lagt inn på lager og skal vurderes på lagringskvalitet ved uttak i 2022.
NLR Øst
Sotvier
Medlem
⋅ Grønnsaker

Ugrasmiddel mot søtvier i felt uten kultur

Første behandling ble foretatt på frøbladstadiet til svartsøtvieren. Av kjente midler i grønnsaker så vi, ikke overraskende, at leddene med Legacy/DFF og Matrigon hadde god effekt på svartsøtvieren. Lentagran og Flurostar, som vi ser på i en del forsøk, har også effekt, og de gjør hverandre også bedre. Flurostar fungerte også godt med Legacy/DFF. Cleave og MaisTer fungerte også godt, og MaisTer tok alle ugras som var tilstede. Disse får vi nok ikke godkjent som ordinære middel i grønnsakskulturer, men de kan mulig være interessante til skjerma sprøyting eller i Kilter-roboten.
NLR Øst
Rotpersille liggende
Medlem
⋅ Grønnsaker

Bekjemping av ugras i rotpersille

I 2021 var det sen og ujevn spiring i feltet og vi valgte derfor å avslutte forsøket for ikke å få feil resultater i forhold til sprøytetidspunkt. Jordherbicidsprøytingen (A) ble gjennomført og leddet med Gallery (ledd 4) var det eneste leddet med signifikant dårligere effekt enn referanseleddet. Det skyldtes dårlig effekt på svartsøtvier. Ledd 5 (Fenix og Goltix- uten Legacy), hadde også dårlig effekt mot svartsøtvier. Både ledd 7/9 (70 Fenix + 4.2 Legacy + 8 Centium) og ledd 8 (70 Fenix + 4.2 Legacy + 50 Goltix) var like gode som referanseleddet (70 Fenix + 9 Legacy + 8 Centium). Alle tre gav 100 % effekt. I dette forsøket gjorde det ikke noe å halvere dosen diflufenikan (Legacy). Det var også greit å erstatte Centium med Goltix så lenge Legacy også var med.
NLR Øst
Gulrotter i jord pixabay
Medlem
⋅ Grønnsaker

Ugrasmiddel i gulrot under plast

Det var forholdsvis god ugraseffekt og lite skade i de fleste leddene. Standardleddet (70 Fenix + 7 Centium + 5,3 Sencor/ledd 2) ga god ugraseffekt og god avling. Det sto igjen noen små svartsøtvier og balderbrå i dette leddet. Ledd 7 (70 Fenix + 7 Centium + 9 DFF) ga forholdsvis likt bildet som referanseleddet. Dersom Centium ble byttet ut med Sencor sto det igjen mye svartsøtvier. Gallery, som var i ledd 4, gir for mye skade på gulrota. Blandinger med Boxer og Goltix er også interessant og bør sees videre på.
NLR Øst
18 10 10 avstandsfelt rodkal O K Flogstad Rygge
Medlem
⋅ Presisjonsdyrking

Planteavstander til rødkål industri

To års forsøk med ulike planteavstander i rødkål viser at hodestørrelse øker med økende avstand, mens avlingen går ned. Optimal planteavstand ser ut til å være mellom 48-56 cm til rødkål.
NLR Øst
Klumprot 7125
Medlem
⋅ Plantehelse

Klumprot - den glemte sjukdommen

Det er ingen enkel måte å bli kvitt klumprot på, så det er svært viktig å skaffe seg kunnskap om hvordan unngå å få den, forebygging og tiltak dersom den skulle komme likevel.
NLR Trøndelag SA
1 2 3 ... 10