Jordbaerblomst
Medlem
⋅ Bær

Klimaverknader i bær

Korleis påverkar klimaet bæravlinga?
NLR Nordvest
Figur 1 Harmony fra plasttunnel
Medlem
⋅ Bær

Bærdyrkinga i sterk endring

Kva forårsakar dei store endringane ein no opplever i bærdyrkinga?
NLR Nordvest
Jordbaer 1
⋅ Bær

Bladanalyser i jordbær

Bladanalysar kan vere eit godt hjelpemiddel for å vurdere næringstilstanden i planter. Det er samla og laga statistikk over 396 bladanalyser av jordbær frå Agder, Møre og Innlandet. Det er stor sprik i analyseresultata. For mikronæringsstoffa ligg ein veldig stor andel av prøvane under det optimale. Det er svært store skilnader mellom tilrådde optimalområde rundt om i verden og det grunn til å stille spørsmål ved kva som er riktig. Her er eit utval av resultata.
NLR Nordvest
NLR Innlandet
NLR Agder
Jordbaer pa bord
⋅ Bær

Jordbær på bord og utan jord

Jordbær har tradisjonelt vore dyrka på friland og i jord. No vert stadig meir jordbær flytta inn i tunnelar og etter kvart også opp på bord. Den store skilnaden er når vi tek til å dyrke remonterande sortar på bord i avgrensa dyrkingsmedium. Dette har både fordelar og utfordringar.
NLR Nordvest
Kvitbanda Blomsterfluge20210707 163429 02 Aksel
Medlem
⋅ Bær

Pollinerande insekt i bringebær

Forsøksresultat frå bringebærfelt i Møre og Romsdal om andel pollinerande insekt.
NLR Nordvest
20210713 154441 Aksel
⋅ Bær

Ozon mot gråskimmel i jordbær

Forsøksresultat frå Valldalen i 2021 på ozonert vatn brukt i frilandsfelt med jordbær.
NLR Nordvest
Favori20210623 144808 Aksel
Medlem
⋅ Bær

Biostimulanter i jordbær

Hvilken effekt har biostimulanter i jordbær her i landet?
NLR Nordvest
NLR Innlandet
Staende vatn i jordbaeraker
Medlem
⋅ Klimatilpassing

Planter i vassjuk jord

Vatn er ein av dei viktigaste faktorane for alt liv, også planteliv. Det kan verte både for mykje og for lite vatn, og i begge høve kan plantene bli skadde.
NLR Nordvest
Jordbaer 1
⋅ Bær

Bær er sunt året rundt

Noreg er i verdensklasse når det gjeld forbruk av jordbær. Kva har det av betydning for deg som et bæra?
NLR Nordvest
Aksel 2
Medlem
⋅ Bær

Smittevern i bærfelt

Raud marg i jordbær og raud rotròte i bringebær er frykta sjukdommar i felt, derfor er det viktig å utføre førebyggande tiltak.
NLR Nordvest
Jordbaerplante i blomst
Medlem
⋅ Bær

Klimaendring kan gje tidlegare jordbærsesong

Vèrprognosane viser at temperaturane kan auke med 1.8 - 4.0 °Celsius dei neste 100 åra. Dermed kan det bli 22 dagar tidlegare start på jordbærsesongen i år 2100 samanlikna mot 1970 - 2018. Til samanlikning vil det tilsvare å flytte no minst 4 breiddegrader mot sør.
NLR Nordvest
1 2