Staende vatn i jordbaeraker
Medlem
⋅ Plantehelse

Planter i vassjuk jord

Vatn er ein av dei viktigaste faktorane for alt liv, også planteliv. Det kan verte både for mykje og for lite vatn, og i begge høve kan plantene bli skadde.
NLR Nordvest
Jordbaer 1
⋅ Bær

Bær er sunt året rundt

Noreg er i verdensklasse når det gjeld forbruk av jordbær. Kva har det av betydning for deg som et bæra?
NLR Nordvest
Aksel 2
Medlem
⋅ Bær

Smittevern i bærfelt

Raud marg i jordbær og raud rotròte i bringebær er frykta sjukdommar i felt, derfor er det viktig å utføre førebyggande tiltak.
NLR Nordvest
Jordbaerplante i blomst
Medlem
⋅ Bær

Klimaendring kan gje tidlegare jordbærsesong

Vèrprognosane viser at temperaturane kan auke med 1.8 - 4.0 °Celsius dei neste 100 åra. Dermed kan det bli 22 dagar tidlegare start på jordbærsesongen i år 2100 samanlikna mot 1970 - 2018. Til samanlikning vil det tilsvare å flytte no minst 4 breiddegrader mot sør.
NLR Nordvest
Sympton pa drukning i jordbaer
Medlem
⋅ Bær

Stressa planter

Ei stressa plante vil ikkje yte optimalt. Men kva kan vere årsaken til at planta får stressutslag?
NLR Nordvest
Nlr 46598727747
Medlem
⋅ Bær

Starte med jordbær?

Jordbærdyrking er ein intensiv og krevjande produksjon som kan gi stor omsetning i høve til arealet. Jordbærplanta kan vekse på all slags jord, men det lønner seg å gi den gode vilkår for oppnå størst mogleg avkastning.
NLR Nordvest