Selv om importerte planter kommer med et helsesertifikat, er risikoen for å få med uønskede sykdommer på kjøpet høyere enn ved kjøp av planter oppformert i Norge. Vi anbefaler derfor å ikke plante utenlandske barrotsplanter i jorda. Dersom plantene har med seg uønsket sykdom, kan det være svært vanskelig å bli kvitt den når den først har etablert seg i jorda. Vi har erfaring med at produsenter i Norge har pådratt seg karanteneskadegjører ved å plante utenlandske jordbærplanter i jorda.

Et eksempel på dette er karantenesjukdommen rød marg. Rød marg er en eggsporesopp (i samme gruppe som potettørråte) som sprer seg i jordvannet og smitter friske jordbærrøtter. Smittede planter får dårligere vekst, setter få utløpere og gir liten avling. Smitten spres raskt til hele eller deler av jordbærlandet. Rød marg overlever som hvilesporer i jorda. Hvilesporene kan overleve i jorda i mer enn 15 år, og stimuleres til å spire dersom det er jordbærrøtter til stede. Fordi hvilesporene kan overleve så lenge i jorda, er det svært vanskelig å bli kvitt sykdommen. Dersom sykdommen er kommet inn i feltet, kan man kun begrense skaden ved å benytte sertifiserte jordbærplanter, drenere godt, ha et romslig vekstskifte og dyrke på drill. I tillegg må man være svært nøye med renhold av redskaper og skotøy for å hindre smitte til nye felt. Rød marg er en karanteneskadegjører, og er varslingspliktig til Mattilsynet.