20220714 131032
⋅ Frukt og bær

Kirsebærfluge i søtkirsebær

Kirsebærfluga er ein av dei mest alvorlege skadedyra i morellproduksjon i Europa. Fluga legg egg i kirsebæra og gir bær som har makk, er mjuke og rotnar lett.
NLR Vest SA
IMG 0308
⋅ Dyrkingsråd

Grasvettregel 1

Ha en oppdatert gjødslings- og kalkingsplan! Er det behov for å kalke, spre kalk!
NLR
NLR Agder Seland Gard Reddal
Medlem
⋅ Bringebær

Dyrkingsveiledning bringebær

Bringebær har vært kultivert siden romertida, og dyrkes stort sett overalt i verden hvor klimatiske forhold tillater det. I Norge dyrkes bringebær kommersielt helt opp til Sør-Troms. Denne veiledningen går gjennom grunnleggende kunnskap om bringebær, etablering av felt og gjødsling.
NLR Vest SA
NLR Innlandet
NLR Agder
NLR Viken
NLR Nordvest
IMG 1120
Medlem
⋅ Frukt

Skjering av nyplanting, eple

I tråd med AWIKA Advies tilrår NLR Vest skjering i nyplantingar av samtlege eplesortar rett etter planting. Dette bidrar til meir kompakte og produktive tre.
NLR Vest SA
Bilete 6
⋅ Bringebær

Ugras i bringebær

Grunnlaget for ugraskampen blir lagt før nyplanting, men ein må fylgje opp kampen kvart år til rett tid.
NLR Vest SA
To Bier epleblomst
⋅ Frukt og bær

Bier i blomar for betre avlingar

Les om korleis leige av bikubar, og tilrettelegging for ville pollinatorar, kan gje oss betre avlingar.
NLR Vest SA
Baerutsikter
Medlem
⋅ Bær

2022 - årets nyheter og tips for bær og fruktprodusenter

Her finner du de viktigste nyheter om plantevern i frukt og bær, viktigheten av å kjøpe inn plantevernmidler og bladgjødslingsmidler til hele sesongen nå og hvordan vi skal forholde oss til de høye mineralgjødselprisene.
NLR Agder
Laila
Medlem
⋅ Regelverk

Sprøyting inntil overflatevann

Reglene du må forholde deg til når det gjelder avdriftsreduksjon, buffersoner og journalføring.
NLR Øst
Var 2013 046
Medlem
⋅ Bær

Vindvern kan gi avlingsauke i frukt og bær

I le vil bladtemperaturen auka og fordamping frå plantene reduserast. Dette kan igjen føra til høgare avling, sikrare produksjon og betre kvalitet på produktet.
NLR Viken
NLR Vest SA
Drueklasser ved høsting 28.september 2021. Foto: Stanislav Strbac
⋅ Småskalaproduksjon

Grunnstammer til druer 2021

Norge er i ferd med å bli et vinland. Hvilke grunnstamme er best for dyrking i Norge?
NLR Viken
1 2 3 ... 8