Finn Roger Trodal med solcellepanel og GPS- sporing på programmet

09.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019) Nina Iren Ugelvik

Tirsdag 18.september var det folksomt på Rånes der Finn Roger Trodal inviterte til offisiell åpning av solcelleanlegget han har installert på taket av driftsbygningen sin. Oppmøtet var upåklagelig der til og med landbruksministeren Bård Hoksrud kom for å la seg imponere.

Tirsdag 18.september var det folksomt på Rånes der Finn Roger Trodal inviterte til offisiell åpning av solcelleanlegget han har installert på taket av driftsbygningen sin. Oppmøtet var upåklagelig der til og med landbruksministeren Bård Hoksrud kom for å la seg imponere.

 

Etter en samtale med sønnen i fjor om muligheter for å redusere strømkostnaden, begynte Finn Roger Trodal å leke med ideen om bruk av fornybar energi som en aktuell løsning. På www.solkart.no fant han ut at fjøsen lå optimalt til for opptak av solenergi. Deretter tok han straks en telefon til Averøy Elektro for å bestille solcelle-panel for 500 m2.

Averøy Elektro ringte opp igjen 2 -3 dager senere for å dobbeltsjekke at bestillingen ikke var tull, og dermed var ideen gjort om til handling.

 

Ligger ikke på latsiden

Telefonsamtalen var i august 2017. Byggingen startet i november, og anlegget ble tatt i bruk februar 2018. En kan dermed slå fast at Trodal ikke ligger på latsiden med å få ting til å skje.

Averøy Elektro hadde noe erfaring med solcellepanel fra før, men å sette de opp på en løsdriftsfjøs, var helt ukjent. Dermed ble det bratt læringskurve for alle parter. Etter at anlegget på Rånes ble satt i gang, har det blitt flere gårdsbruk i fylket som satser på solcelleanlegg hvor både Averøy Elektro og NEAS har bidratt. Dermed har sekken med erfaring på solcelleanlegg vokst fort.

 

Ingen offentlig støtte

Finn Roger har ikke mottatt offentlige midler for å kunne realisere prosjektet; men takket være lokalbanken som hadde troa på prosjektet og noen private sponsorer, har det latt seg gjøre å investere en million kroner i anlegget. Selv om det per i dag ikke finnes noen offentlige tilskuddsordninger som gir støtte for å produsere fornybar energi til driftsbygninger, kan det hende det blir åpnet for i nærmeste fremtid. Utfordringen overrakte Trodal til landbruksminister Bård Hoksrud, samt en oppfordring om muligheter for godtgjørelse av innspart CO2-utslipp fra produksjon av elektrisitet på fossilt brensel.

Hoksrud var positivt innstilt på å få til en endring raskt på dagens tilskuddsordning for å åpne for støtte til lignende prosjekt fremover. Trodal fikk og velfortjent skryt for å være en av de første i landet til å tørre og satse stort og på den måten bane vei for bruk av solcellepanel i landbruket.

 

NEAS

Energiselskapet NEAS har og vært med i prosjektet og kom også med en oppfordring til landbruksministeren om å tilordne nasjonal pris på nettleie. For selv om det nå er en nasjonal dugnad for bruk av solcelleenergi, må det lokale strømselskapet ta kostnaden med å få inn overflødig strømproduksjon på nettet. Det kan resultere i lokalt dyr nettleie i enkelte deler av landet.

 

«Overproduksjon»

Erfaringen hos Finn Roger så langt er over all forventning. Siden anlegget startet i februar 2018 var en forberedt på at det kom til å bli noen oppstartsproblemer, men det har ikke skjedd. Anlegget har til og med produsert så bra med strøm at en har sett seg nødt til å strupe produksjonen ned fra å yte 100 %. På 7.5 måneder har anlegget produsert 52.000 kwh hvor 21.000 kwh er brukt selv, mens resten er solgt ut på strømnettet. Neste videreføring av prosjektet er å finne måter å lagre overproduksjonen på, da det koster mer enn lønnsomt er å selge overskuddsproduksjonen ut på strømnettet. Kanskje blir det el-traktor å se på Rånes etter hvert?

 

GPS-sporing

På slutten av dagen var det en bolk om GPS-sporing og demonstrasjon av traktor med "Autotrack". Gunstein Dyrdal fra NLR Vest hadde tatt turen for å presentere forskjellige gode og enkle løsninger for GPS-sporing, og Sverre Heggset fra Landbruk Nordvest sa noen velvalgte ord om presisjonslandbruk.

Enkel sporfølging koster ikke skjorta og har en nøyaktighet på 20-30 cm. Det er ikke godt nok om en har som mål å følge hjulspor, men mer enn bra nok til å dele opp areal og unngå helligdager. På den måten kan en redusere kostnaden noe knyttet til drivstoff, gjødsel etc. da en unngår kjøring med overlapp. Flere i distriktet har tatt i bruk GPS sporing allerede og en vil nok se enda mer til det fremover.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.