Avløsertilskudd ved sykdom

01.12.2018 (Oppdatert: 31.01.2019) Ingvild Skjørsæter

Nye satser og lengre frister ved søknad i sykerefusjonsordningen

Det har kommet noen endringer vedrørende søknad om avløsertilskudd ved sjukdom, det vi kaller sjukerefusjon.

I 2018 er det fortsatt inntil kr 1555 av avløserkostnader per dag man kan søke refundert for de første 16 dagene man var sykmeldt.

 

Fra 1.januar 2019 endres full dagsats til 1670 kr.

Deretter kommer fratrekk av dagsatsen på sykepenger fra NAV. Det blir også, som tidligere, tatt med i beregning om man mottar lønn fra jobb eller verv utenom gårdsdriften.

 

Forlenget frist

For søknader som kommer inn etter 15. august, er fristen 365 dager fra siste dagen det blir søkt tilskudd for. Dette er en betydelig utvidelse av fristen, som tidligere var tre måneder.

 

Viktig om endringen 1/1-18

Det er produksjonen første dag av søknadsperioden som skal ligge til grunn for foretakets maksimale dagsats. Ikke 1. januar i avløsningsåret.

 

Man skal derfor oppgi antallet dyr, dekar planteproduksjon, bifolk og kvadratmeter veksthusproduksjon foretaket eller eventuelt driftsfellesskapet hadde første dag av søknadsperioden.

 

Ny elektronisk søkemetode – "Altinn"

  1. august kom det i gang elektronisk søknadsordning for sjukerefusjon i "Altinn".

 

Man logger seg på, fører inn opplysningene og laster opp vedlegg når man har alt klart.

 

Vi har fått tilsendt følgende informasjon om framgangsmåte. (Det skal også være beskrivelser og videoer å finne på Altinn)

 

Gå til siden www.altinn.no på internett

- Logg deg inn med MINID, BANKID eller lignende

- Velg landbruksforetaket sitt som «Aktør»

- Søk opp og velg ordningen «Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom, fødsel m.v.»

- Legg inn informasjon om sjukemeldingsperiode, utgifter til avløser osv.

- Last opp nødvendige vedlegg

I tillegg til at behandlingen blir effektivisert, sikrer systemet riktig beregning av tilskuddet og likebehandling av søkerne uavhengig hvor i landet søkeren bor. Tilskuddet blir automatisk beregnet, basert på opplysningene i saken.

 

Når kommunen har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket til deg på Altinn.

 

Hvis du ikke kan bruke internett

Du kan gi andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det kan ordnes inne på www.altinn.no, eller ved at du tar med deg din kodebrikke og nødvendige papirer til oss eller til landbrukskontoret på kommunen. Snakk gjerne med oss først hvis det er aktuelt, så kan vi sjekke om du har alle nødvendige vedlegg til søknaden.

Papirskjemaet vil eksistere en stund til

I en overgangsperiode vil de gamle papirskjemaene eksistere en stund framover. Etter hvert blir søknadsordningen fullelektronisk for landbruksforetak. På kommunen kan de registrere innkomne papirsøknader i løsningen, slik at også disse kan saksbehandles elektronisk.

 

Så fortvil ikke om du ikke er på PC. Du kan fortsatt få hjelp med søknader.

 

Landbruk Nordvest kan sende deg nødvendig dokumentasjon på sykdomsavløsing

Har du blitt fakturert for sykdomsavløsing hos oss ved å bruke landbruksvikar- og/eller avløser ansatt hos oss, kan vi på forespørsel sende deg all nødvendig dokumentasjon på kostnader du har hatt i sykdomsavløsingen.

 

Har du spørsmål, kontakt Ingvild på Tjenesteavdelingen, tlf. 452 92 001.

 

 

Kilde: LandbruksdirektoratetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.