Lokale

God surfôrkvalitet

19.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

God surfôrkvalitet er avhengig av at du gjer det meste rett både i våronna og under slåtten.

Les mer ›

Koster hjorten meir enn han smakar?

19.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forvaltning framover

Les mer ›

Sporer er et problem i melkeproduksjonen

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mange melkeprodusenter har opplevd å få høye verdier på sporeprøver i melka.

Les mer ›

Bruker du ureatallet?

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vi har sett at det er mange som har høge ureatall i kumjølka og ville undersøke dette litt nærmere.

Les mer ›

Kvalitet i gjenvekst

14.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kvalitet og utvikling av kvalitet i første slått er godt undersøkt, og både skjønn og modellberegning er godt utvikla.

Les mer ›

Haustbeite til lam

12.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

I mange sauebesetningar er det ein velkjend situasjon at ein god del av lamma ved sanking om hausten ikkje er slaktemodne.

Les mer ›

Planlegging av neste års fôring

12.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

I et land med mange små jordlapper – der både botanikk og jordtype kan variere og regnbygene kommer på de mest upraktiske tidspunkt, kan det være en utfordring å få til den perfekte grovfôrkvalitet, og ikke minst ha oversikta over hva man har endt opp med etter en stressende sommer. Sist men ikke minst skal en få til å kombinere dette med dyras behov for å kunne produsere godt og holde seg friske en lang høst, vinter og vår etterpå..

Les mer ›

Utprøving av NoFence på geit

08.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Utprøving på geit i regi av Bioforsk Økologisk ble gjennomført i september, og det var forsker Britt Henriksen som var ansvarlig for utprøvingen.

Les mer ›

Geit i vekst på Sunnmøre

08.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Gjennom fleire år har sau og geiteavlslaga i dei tre Vestlandsfylka samarbeidd om eit prosjekt Geit i vekst.

Les mer ›

Er drøvtyggere klimaverstinger?

08.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

I kjølvatnet av den landbrukspolitiske diskusjonen i media initiert av tidligere landbruksforsker og statsviter Svenn Arne Lie, går seniorforsker Arne Grønlund ved Bioforsk knallhardt ut mot selve fundamentet i det norske landbruket - den grasbaserte husdyrproduksjonen.

Les mer ›

Tap av sau på beite i Møre og Romsdal

08.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fylkesmannen og noen andre aktører arrang erte konferanse om flåttbårne sykdommer, beiting og naturbruk iMolde 30. november.

Les mer ›

Smidighet og samarbeid - suksessfaktorer i viltforvaltninga

08.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

”Under hjortejakta ønsker jeg at det tas ut så mange dyr som mulig på min eiendom og de skal helst skytes på innmark.”

Les mer ›

"Møregele" er et nytt begrep innen alveldforskningen!

08.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Biologiprofessor Ivar Mysterud fra Universitetet i Oslo har de siste årene drevet et omfattende forskningsarbeid på sauesykdommen alveld i Valsøyfjorden i Halsa.

Les mer ›

Har hjorten blitt et husdyr?

07.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Enkelte steder i fylket har hjortestammen blitt for stor. Registreringer gjort lokalt og regionalt viser store avlingstap på innmark på grunn av hjortebeiting.

Les mer ›

Sikrer rundballene med armeringsmatter

07.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Anders Øverbø på Holmemstranda i Rauma sikrer rundballene mot hjort med gjerder av armeringsmatter.

Les mer ›

Sjodogg på melkekyr i Surnadal

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

I forrige utgave av Ringreven satte vi fokus på sjodogg på melkekyr. Paula og Knut Engvik på Averøya fortalte åpent om sine erfaringer med denne flåttbårne sykdommen.

Les mer ›

Sjodogg på melkekyr

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Flått og flåttbårne sykdommer ser ut til å bli mer vanlig i Norge. Forskerne forklarer dette med varmere klima, gjengroing av beitemark og økt forekomst av hjortevilt.

Les mer ›

Stor satsing på geitmjølkproduksjon

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Geitmjølkproduksjonen i Norge er i dag ei lita næring. Totalt blir det årleg produsert om lag 20 mill liter geitmjølk.

Les mer ›

Godt fôr gir mjølk, -og pengar

29.02.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Eva Kaldahl og Knut Haga vil gje kyrne sine det fôret dei treng for å produsere mykje mjølk.

Les mer ›

Hjorten må haldast borte frå rundballane

29.02.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hjorteviltet har over snart 20 år påført landbruket i Møre og Romsdal store kostnader.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.