Lokale

Monterer solceller på fjøstaket

Finn Roger Trodal på Averøya monterer solceller på fjøstaket. Håper å feire jul med straum frå fjøstaket.

Les mer ›

Modellverktøy for vurdering av biogassanlegg

Landbruk Nordvest i samarbeid med NIBIO Tingvoll og NORSØK fekk i 2015 økonomisk støtte frå Fylkes-mannen i Møre og Romsdal og Regionale forskingsfond Midt-Norge til å utvikle eit slikt verktøy.

Les mer ›

Kompostering av organisk avfall på garden

t er mykje som kjem fram når snøen forsvinn, heiter det i songen. Det vert ein del avfall som fôrrestar og anna organisk materiale i løpet av eit år på ein gard.

Les mer ›

Omforming av sol og bioenergi

På Tingvoll er det bygd opp et kompetansesenter der formålet er formidling av kunnskap om sol- og bioenergi og vannkraft. Senteret vil bli en del av den planlagte Tingvoll økopark.

Les mer ›

John Roger Ekren har bygd biogassanlegg på egen gård!

John Roger Ekren er grisebonde i Verdalen i Nord-Trøndelag. Helt siden 70-tallet har gårdsbruket han driver tatt i mot matrester.

Les mer ›