Lokale

God oppslutning om voksenagronomkurset på Gjermundnes

09.01.2019 (Oppdatert: 15.01.2019)

Hausten 2017 starta Gjermundnes Vidaregåande skule eit 2 årig utdanningstilbod; Vaksenagronom Tilbodet var tiltenkt vaksne personar (over 25 år) med ønske om å ta agronomutdanning, men som ikkje hadde høve til å vere heiltidselev.

Les mer ›

Grovfôrskolen

09.01.2019

I slutten av november vart det arrangert fyrste samling av vårt nye rådgivingstilbod "Grovfôrskolen".

Les mer ›

Ei næring som har løfta i flokk

09.01.2019

Det er gledeleg og fascinerande å sjå korleis ei tilnærma heil næring går saman om å løyse problem som oppstår.

Les mer ›

Ringrevens "Smarte hjørne nr 3"

09.01.2019

I dette hjørnet vil vi i hvert nummer presentere lure løsninger for å lette arbeidsdagen. Vi er derfor avhengig av innspill fra våre lesere. Har du en lur løsning du vil dele med andre ?

Les mer ›

Finn Roger Trodal med solcellepanel og GPS- sporing på programmet

09.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019)

Tirsdag 18.september var det folksomt på Rånes der Finn Roger Trodal inviterte til offisiell åpning av solcelleanlegget han har installert på taket av driftsbygningen sin.

Les mer ›

Gissel på eigen gard

09.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019)

Korleis er det å leve under overhengande fare for fjellskred? Korleis er det på kort varsel og gong etter gong bli utestengt frå heim, gard og grunn, utan å vite når ein kan flytte heim att?

Les mer ›

Mentorordning for nye bønder i Møre og Romsdal

09.01.2019 (Oppdatert: 12.01.2019)

Mentorordninga "Bonde hjelper bonde" har nå i to år vært prøvd i flere regioner.

Les mer ›

Utviklinga i landbruket i vårt fylke fyl stort sett rersten av landet

09.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019)

- Eg vil hevde at det ikkje brenn noko gulare lys for landbruket i vårt fylke enn elles i landet, seier landbruksdirektør Frank Madsen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Les mer ›

Leif Abelvik 86 år driv framleis omfattande nydyrking

09.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019)

I ein kommune der nedbygginga av matjord har vore – og er – omfattande, driv 86-åringen Leiv Abelvik aktiv nydyrking i stor stil på garden i Abelvika.

Les mer ›

Dei fleste konflikter i verda skuldast mangel på mat, vatn eller begge deler

08.01.2019 (Oppdatert: 08.01.2019)

Norddal kommune hadde sett jordvern og matvaretryggleik av forsvars- og beredskapsomsyn på kartet då dei markerte okkupasjonsdagen 9. april med konferanse i "Martin Linge-huset" i Valldal.

Les mer ›

Skadebeiting av hjort

25.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Skadebeiting av hjort. Hvor stort kan problemet være? Det har vært mange runder med registreringer og forslag til tiltak de siste 30 åra. Hjortestammen har vært i jamn vekst.

Les mer ›

Bedriftsutviklingsprisen til Melchiorgarden

25.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Torunn og Petter i Melchiorgarden i Norddal vann Bedriftsutviklingsprisen i Møre og Romsdal 2017. Det er breidde og omfang på garden til Torunn Ljøen og Petter i Norddal.

Les mer ›

Krav til gjødslingsplan

25.01.2018 (Oppdatert: 25.01.2018)

Kva må du ha og kva bør du ha? Utgangspunktet er at gjødslingsplanen skal oppdaterast kvart år.

Les mer ›

IPT Nordvest As -nytt samvirkeføretak

22.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

"Inn på tunet – Nordvest SA" er eit nystarta samvirkeføretak som ønskjer å rekruttere medlemmer mellom bønder som driv med, eller ønskjer å drive med det som går under omgrepet "Grøn omsorg".

Les mer ›

Kuas fire mager og det lille hullet

17.01.2018 (Oppdatert: 24.01.2018)

Drøvtyggerne har fire mager; løypen som er den egentlige magen og tre formager: vomma, nettmagen og bladmagen. Fôret må passere gjennom et lite hull for å komme videre fra nettmagen til bladmagen.

Les mer ›

Tingvollost - verdas beste

22.01.2018 (Oppdatert: 24.01.2018)

- Det har vorte eit eventyr, seier Gunnar Waagen, og stort betre kan det ikkje seiast om gardsysteriet i Torjulvågen i Tingvoll som med all rett kan seie at dei produserer verdas beste ost – «Kraftkar». Trass i enorm etterspurnad frå inn- og utland, er det ikkje aktuelt med produksjonsauke av vesentleg omfang. Å halde oppe kvaliteten i mjølkeproduksjon og ysteri er det viktigaste.

Les mer ›

39 maskinførerkurs i Landbruk Nordvest

22.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Etter 39 maskinførarkurs med i alt 633 elevar fordelt over 9 år, har instruktør Rune Engen Eberlin takka for seg som instruktør på maskinførarkursa til Landbruk Nordvest.

Les mer ›

Skyte hjort for å berge timoteien?

17.01.2016

Den aukande bestanden av hjort skapar problem for norske grasbønder. Dette gjeld særleg dei som dyrkar timotei. Meir jakt kan vere løysinga

Les mer ›

lagring av mineralgjødsel

17.01.2016 (Oppdatert: 31.01.2018)

Om du legger litt arbeid i planlegging av gjødsellageret, sikrer du at gjødsla holder samme gode kvalitet i våronna som da den ble levert på gården.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.