Lokale

Ringrevens smarte hjørne med lure løsninger 2

I Ringreven har vi en spalte hvor det i hvert nummer presenterer lure løsninger for å lette arbeidsdagen. Vi er derfor avhengig av innspill fra våre lesere.

Les mer ›

Barns og voksnes sikkerhet på gården

Hva bør en vere ekstra obs på på en gårdsplass?

Les mer ›

Dokumentert opplæring

Dersom du skal kjøre traktor, bruke vinsj, motorsag eller silotalje, må du kunne vise til dokumentert opplæring. Det samme gjelder dersom du skal ha andre til å arbeide for deg.

Les mer ›

Frivillig yrkesskadetrygd for bønder

SELVSTENDIG næringsdrivende MÅ TEGNE frivillig yrkesskadetrygd for å få YRKESSKADE-DEKNING Selvstendig næringsdrivende er ikke sikret for yrkesskade direkte i folketrygdloven.

Les mer ›

Skjema for egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr

her finner du skjemaet. Ta det i bruk umiddelbart.

Les mer ›