Lokale

Gode grunner til å ta tid til ferie

03.07.2020

Sommer betyr ferie for mange, dog kanskje ikke for alle med aktiv gårdsdrift.

Les mer ›

Betrakninger rundt begrepet stress

22.06.2020

En kan oppleve stress både i negativ og positiv form gjennom dagen. Hva skiller de to variantene og hvordan håndtere de?

Les mer ›

Trygg håndtering av storsekker

13.05.2020

OBS! Vi har i vår fått melding om storsekker som revner.

Les mer ›

Ringrevens "Smarte hjørne nr 3"

09.01.2019

I dette hjørnet vil vi i hvert nummer presentere lure løsninger for å lette arbeidsdagen. Vi er derfor avhengig av innspill fra våre lesere. Har du en lur løsning du vil dele med andre ?

Les mer ›

Dotumentert sikkerhetsopplæring i landbruket er viktig for alle som leier hjelp

09.01.2019

I Forskrift om utførelse av arbeid, settes det krav til arbeidsgiver om å gjennomføre sikkerhetsopplæring til ansatte og familiemedlemmer der det er fare for at skade kan oppstå.

Les mer ›

Mentorordning for nye bønder i Møre og Romsdal

09.01.2019 (Oppdatert: 12.01.2019)

Mentorordninga "Bonde hjelper bonde" har nå i to år vært prøvd i flere regioner.

Les mer ›

Ringrevens "Smarte hjørne"

09.01.2019 (Oppdatert: 31.01.2019)

I medlemsbladet Ringreven presenterer vi i hvert nummer et "smart hjørne" for lure løsninger våre medlemmer har i arbeidet. Her er fra Ringreven nr.1 - 2018.

Les mer ›

Bonde i trafikken

09.01.2019

Opptre hensynsfullt, aktpågivende og varsomt! Unngå at det oppstår fare eller voldes skade. Kjør slik at annen trafikk ikke blir unødig hindret eller forstyrret.

Les mer ›

Avløsertilskudd ved sykdom

31.01.2019 (Oppdatert: 31.01.2019)

Nye satser og lengre frister ved søknad i sykerefusjonsordningen

Les mer ›

Ringrevens smarte hjørne med lure løsninger 2

22.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

I Ringreven har vi en spalte hvor det i hvert nummer presenterer lure løsninger for å lette arbeidsdagen. Vi er derfor avhengig av innspill fra våre lesere.

Les mer ›

Barns og voksnes sikkerhet på gården

22.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Hva bør en vere ekstra obs på på en gårdsplass?

Les mer ›

Dokumentert opplæring

17.01.2016 (Oppdatert: 31.01.2018)

Dersom du skal kjøre traktor, bruke vinsj, motorsag eller silotalje, må du kunne vise til dokumentert opplæring. Det samme gjelder dersom du skal ha andre til å arbeide for deg.

Les mer ›

Frivillig yrkesskadetrygd for bønder

17.01.2016 (Oppdatert: 04.01.2017)

SELVSTENDIG næringsdrivende MÅ TEGNE frivillig yrkesskadetrygd for å få YRKESSKADE-DEKNING Selvstendig næringsdrivende er ikke sikret for yrkesskade direkte i folketrygdloven.

Les mer ›

Skjema for egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr

12.01.2016

her finner du skjemaet. Ta det i bruk umiddelbart.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.