Lokale

Hadde knapt hausta eit grasstrå utan vatningsanlegg i år

09.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019)

- Hadde vi ikkje hatt vatning, ville det vore heilt katastrofe i år, seier Olav Finnset i Eikesdal. Alt ville blitt avbrent, og eg veit ikkje om eg hadde fått hausta ein einaste rundball, seier han.

Les mer ›

Vatningsutstyr

09.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019)

For vatning av større areal med eng, potet eller korn er vatningsvogn det mest effektive.

Les mer ›

Gjev vår Herre oss sol, skal vi sjølv ordne væte.

09.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019)

Klimaet vårt er i endring. Det blir snakka om våtare og villare, altså meir nedbør og meir vind. Men det blir og sagt at vi vil oppleve lengre periodar med same type vêr.

Les mer ›

Grave eller spyle?

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mange av grøftene som antas å være kaputte kan reddes.

Les mer ›

Nytt faghefte "Drenering - teori og praksis"

28.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fagheftet ”Drenering teori og praksis” skal gje eit grunnlag for å kunne stille dei rette spørsmåla for ein god og praktisk gjennomføring av dreneringstiltak i kystfylka frå Aust-Agder til Møre og Romsdal.

Les mer ›

Dreneringsartiklene fra Ringreven er samlet

10.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Dreneringsartiklene fra Ringreven 3 og 4 i 2012 og 1 i 2013 er nå samlet .

Les mer ›

Reparerer vassjuk jord

14.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

- Grøfting betalar seg på lang sikt. Eg får raskare oppturking vår og haust, og skåner jorda mot jordpakking. Og, ikkje minst, eg får avlinga i hus.

Les mer ›

Drenering og leiejord

11.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Landbrukstellinga 2010 viser at over 40 prosent av bondens driftsgrunnlag på landsbasis består av leiejord.

Les mer ›

Røynsler frå praksis 3. Gjer myr om til fastmark.

11.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Gunnar Aaram, Ålvundeid i Sunndal, Møre og Romsdal, har drenert ca 250 daa med flat og tett myr. Der myra var for djup, har han profilert. Resten er laga om til fastmark ved hjelp av omgraving.

Les mer ›

Røynsler frå praksis 1 og 2. Utfordringar i flatt og hellande terreng

11.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er fleire brukarar på Vestlandet som har gjennomført større dreneringstiltak dei siste åra. Vi har bede desse dele dei røynslene dei har tileigna seg.

Les mer ›

Ulike utfordringar ved grøfting

08.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Før ein set i gang med omattgrøfting, må ein finna kva som er feil med det gamle grøfteanlegget. Vedlikehald kan lengja levetida til eit grøftesystem.

Les mer ›

Drenering av myr, omgraving og profilering

08.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ved planlegging av dreneringstiltak på myr, både tradisjonelle tiltak som kanalar og grøfter, men òg tiltak som profilering og omgraving eller ein kombinasjon av desse, krevst det førebuande arbeid på feltet. For å sikra tilfredsstillande avlaup for vatnet, må ein berekna sannsynleg myrsøkking og ta omsyn til det. Vellukka drift av myrjord på lengre sikt krev særskild omtanke. Eigne gjerningar verkar sterkt inn på jordfysisk tilstand og avlingsnivå.

Les mer ›

Rør, filter og dekkmateriale

05.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

En har mye igjen for a gjøre grundig arbeid ved legging av rør, filter og eventuelt støttemateriale.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.