Lokale

Landbruket er ingen trussel mot laksen

31.01.2019 (Oppdatert: 31.01.2019)

Villaksen har vore utsett for mange truslar siste mannsalderen. Årsakene til svingingar i laksestammene er mange og sammensette.

Les mer ›

Bedre bruk av storfegjødsel

31.01.2014 (Oppdatert: 26.02.2019)

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannforbruk og gjødselproduksjon på 33 garder. Her finner du fagrapporten fra prosjektet.

Les mer ›

Mer plass til møkk og vann

31.01.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

Les mer ›

Husdyrgjødselprosjekt i Gjemnes og Tingvoll II. En oppsummering av resultatene etter prøvetaking i 3 vassdrag i 2008 og 2009

19.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kommunene Gjemnes og Tingvoll har gjennomført et prøvetakingsprogram i noen utvalgte vassdrag, for å kartlegge eventuell forurensning fra landbruket.

Les mer ›

Husdyrgjødselprosjekt i Gjemnes og Tingvoll I. En oppsummering etter 5 fagmøter om husdyrgjødsel og forurensning

19.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

”Husdyrgjødsel og naturvern i Gjemnes og Tingvoll kommune”, var et toårig prosjekt som ble avsluttet ved utgangen av 2009.

Les mer ›

Husdyrgjødsel i oktober

11.10.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vi er godt uti oktober, men likevel gjenstår mye husdyrgjødselspredning etter en svært vanskelig sesong.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.