Lokale

Bedre bruk av storfegjødsel

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannforbruk og gjødselproduksjon på 33 garder. Her finner du fagrapporten fra prosjektet.

Les mer ›

Mer plass til møkk og vann

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

Les mer ›

Husdyrgjødselprosjekt i Gjemnes og Tingvoll II. En oppsummering av resultatene etter prøvetaking i 3 vassdrag i 2008 og 2009

Kommunene Gjemnes og Tingvoll har gjennomført et prøvetakingsprogram i noen utvalgte vassdrag, for å kartlegge eventuell forurensning fra landbruket.

Les mer ›

Husdyrgjødselprosjekt i Gjemnes og Tingvoll I. En oppsummering etter 5 fagmøter om husdyrgjødsel og forurensning

”Husdyrgjødsel og naturvern i Gjemnes og Tingvoll kommune”, var et toårig prosjekt som ble avsluttet ved utgangen av 2009.

Les mer ›

Husdyrgjødsel i oktober

Vi er godt uti oktober, men likevel gjenstår mye husdyrgjødselspredning etter en svært vanskelig sesong.

Les mer ›