Lokale

Skjøtsel av kystlynghei

22.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype, det vil si at den er et resultat av menneskenes bruk av landskapet gjennom lang tid. Hovedelementene i skjøtsel av denne naturtypen er brenning og beiting.

Les mer ›

Skjøtsel av kystlynghei

22.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype, det vil si at den er et resultat av menneskenes bruk av landskapet gjennom lang tid. Hovedelementene i skjøtsel av denne naturtypen er brenning og beiting.

Les mer ›

Skjøtsel av kystlynghei

22.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype, det vil si at den er et resultat av menneskenes bruk av landskapet gjennom lang tid. Hovedelementene i skjøtsel av denne naturtypen er brenning og beiting.

Les mer ›

Skjøtsel av fjellbjørkeskog til husdyrbeite

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Om ein vil ta opp att beiting i skog som har fått gro att må ein inn med manuelle tiltak som tynning og rydding. Dette er ressurskrevande tiltak og ein bør vite kvar ein får noko att for innsatsen.

Les mer ›

Inngjerda utmark i Molia

23.02.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

I Molia i Surnadal har Guri og Ola M. Fiske gjerda inn nesten 1200 daa utmark som blir brukt til beite for ei besetning av limousine. Også NRF-kvigene henter fôret sitt her i sommermånedene.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.