Lokale

Landbruket er ingen trussel mot laksen

31.01.2019 (Oppdatert: 31.01.2019)

Villaksen har vore utsett for mange truslar siste mannsalderen. Årsakene til svingingar i laksestammene er mange og sammensette.

Les mer ›

Krav til gjødslingsplan

25.01.2018 (Oppdatert: 25.01.2018)

Kva må du ha og kva bør du ha? Utgangspunktet er at gjødslingsplanen skal oppdaterast kvart år.

Les mer ›

Klimasmart landbruk

18.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Fra rapporten: "Landbruk og klimaendringer" som ble lagt fram 19.2. 2016 vil vi presentere noen av hovedkonklusjonene i rapporten. Bakgrunn:

Les mer ›

Kulturlandskapsprisen til Inger og Per Halse på Edøya

22.01.2018 (Oppdatert: 24.01.2018)

Inger og Per Halse fra Edøya på Smøla fikk tildelt kulturlandskapsprisen for Møre og Romsdal for 2017. Landbruksministeren foretok høytidelig overrekkelse under åpningen av Dyregod på Batnfjordsøra.

Les mer ›

Stripa orebladbille

24.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Mange har undra seg over brun oreskog tidleg på sommaren i år, det skuldast som regel orebladbilleangrep.

Les mer ›

Askeskotsjuke

24.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Enkelte har kanskje lagt merke til visne skot på asketre i sommar, det kan vere askeskotsjuke.

Les mer ›

Ta vare på naturbeitemarkene

26.10.2015

Naturbeitemarker er en av flere kulturbetingede naturtyper som regnes som truet naturtype.

Les mer ›

Skjøtsel av kystlynghei

22.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype, det vil si at den er et resultat av menneskenes bruk av landskapet gjennom lang tid. Hovedelementene i skjøtsel av denne naturtypen er brenning og beiting.

Les mer ›

Skjøtsel av kystlynghei

22.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype, det vil si at den er et resultat av menneskenes bruk av landskapet gjennom lang tid. Hovedelementene i skjøtsel av denne naturtypen er brenning og beiting.

Les mer ›

Skjøtsel av kystlynghei

22.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype, det vil si at den er et resultat av menneskenes bruk av landskapet gjennom lang tid. Hovedelementene i skjøtsel av denne naturtypen er brenning og beiting.

Les mer ›

Bedre bruk av storfegjødsel

31.01.2014 (Oppdatert: 26.02.2019)

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannforbruk og gjødselproduksjon på 33 garder. Her finner du fagrapporten fra prosjektet.

Les mer ›

Mer plass til møkk og vann

31.01.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

Les mer ›

Husdyrgjødselprosjekt i Gjemnes og Tingvoll II. En oppsummering av resultatene etter prøvetaking i 3 vassdrag i 2008 og 2009

19.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kommunene Gjemnes og Tingvoll har gjennomført et prøvetakingsprogram i noen utvalgte vassdrag, for å kartlegge eventuell forurensning fra landbruket.

Les mer ›

Husdyrgjødselprosjekt i Gjemnes og Tingvoll I. En oppsummering etter 5 fagmøter om husdyrgjødsel og forurensning

19.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

”Husdyrgjødsel og naturvern i Gjemnes og Tingvoll kommune”, var et toårig prosjekt som ble avsluttet ved utgangen av 2009.

Les mer ›

Bevaring av slåttemark -vi snur rådgivinga på hodet!

14.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Den vanlige rådgivinga i Landbruk Nordvest har som regel til hensikt å sikre gardbrukeren størst mulig avling og fôr med høgt innhald av energi og protein.

Les mer ›

Er drøvtyggere klimaverstinger?

08.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

I kjølvatnet av den landbrukspolitiske diskusjonen i media initiert av tidligere landbruksforsker og statsviter Svenn Arne Lie, går seniorforsker Arne Grønlund ved Bioforsk knallhardt ut mot selve fundamentet i det norske landbruket - den grasbaserte husdyrproduksjonen.

Les mer ›

Hva skal vi gjøre med landbrukets store overforbruk av nitrogen?

08.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Som et ledd i klimaplanarbeidet i kommunene Midsund, Fræna, Gjemnes, Surnadal og Rindal, har jeg gjennomført nitrogenbalanseberegninger på 46 melkeproduksjonsbruk.

Les mer ›

Blomsterenga i Svisdal

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Tradisjonelle slåttemarker er arealer som blir regelmessig slått. De er ofte overflateryddet, men ikke oppdyrket og sådd i seinere tid.

Les mer ›

Gammelsetra i Grøvudalen er et levende kulturminne!

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

På Gammelsetra i Grøvudalen i Sunndal kommune har det pågått seterkurs helt siden 1972, og før den tid ble det setret på tradisjonelt vis.

Les mer ›

Klimakampen

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Klima og tiltak for å hindre ei for sterk global oppvarming er blitt eit viktig tema i samfunnet

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.