Lokale

Nye sprøytedyser - bedre enn de gamle

10.01.2020

Nye dyser er revolusjonerende bedre enn de gamle har Jan Karstein Henriksen fra NLR Agder funnet i forsøk. Det er spesielt kombinasjonen vindstabilitet og dekning som er framskrittet.

Les mer ›

Slangesspreiing av husdyrgjødsel

22.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Det er heilt utruleg kor mykje betre det er med slangespreiing enn med køyring i tankvogn, fortel dei tre som driv Stordal Samdrift.

Les mer ›

Markdag i Skodje 2015

10.01.2016

- Denne her lyfter graset og nærast dansar det innover mot midten i staden for å skrape det langs bakken, seier Sverre Heggset, rådgjevar i Landbruk Nordvest.

Les mer ›

Optimal eller praktisk disponering av husdyrgjødsla

24.01.2015 (Oppdatert: 23.06.2015)

For mange husdyrbønder i Møre og Romsdal er det et problem å få spredd husdyrgjødsla i rett mengde på rett sted til rett tid.

Les mer ›

Ny eng uten plog

22.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Plogen er unik som jordforbedrer. Nedpløying av grassvor og kalk gir gode vilkår for rotutvikling av ny grøde.Men,- vanskelige forhold for pløying kan friste til å finne alternativ til plog.

Les mer ›

Nyttige pløyedager

19.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Plogen skal legge grunnlaget for såbed, molde ned planterester, samt regulere ugras. Redskapene må stilles inn riktig i forhold til oppgavene.

Les mer ›

Bonde utan eigen traktor

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Potetmiljøet i Sunndal har i 10 år hatt eit maskinlag som fungerer godt. Mottoet til Sumar AS (Sunndal maskinring) er at det skal vera muleg å vera bonde utan eigen traktor eller eigne maskiner.

Les mer ›

Rotorlessevogn eller eksaktsnitter til plansilo - er det hipp som happ?

14.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Dette er en eldgammel diskusjon med ulike erfaringer. En undersøkelse på Landbruksteknisk Institutt på 80 tallet konkluderte med at pakkinga var tilnærmet like god etter begge vognene.

Les mer ›

Effektiv silolegging

14.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Slåtteerfaringer fra Roy Morewood og Alf Kåre Mittet Begge to driver ca 1000 daa med eng.

Les mer ›

Sundkøyrd jord og dårleg plantedekke

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Årets vekstsesong har vore av det vanskelege slaget. Sidan 10. mai har regnbygene stått i kø. Konsekvensane på jorda er forholdsvis lette å observere.

Les mer ›

Kjøreskader og jordpakking i eng

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Sammenhengende nedbør og sviktende drenering gir store utfordringer når avling skal i hus og gjødsel ut på enga.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.