Lokale

Bedre bruk av storfegjødsel

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannforbruk og gjødselproduksjon på 33 garder. Her finner du fagrapporten fra prosjektet.

Les mer ›

Mer plass til møkk og vann

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

Les mer ›

Dyr på treflis

Gjennom prosjektet ”Dyr på treflis” har vi høstet mange erfaringer, men få klare svar.

Les mer ›

Dyr på treflis en oppsummering av fagforedrag av Odd Arild Finnes på Dyregoddagene

Landbruk Nordvest arrangerte fagforedrag om bruk av treflis til husdyr under Dyregoddagene på Batnfjordsøra.

Les mer ›

Selvbyggerfjøs på Osmarka

Anne Katrine Jensen og Kenneth Høyning er i ferd med å ferdigstille sitt nye kaldfjøs. Fjøset er bygd etter ”selvbygger-konseptet” som er utviklet på Ås, og nå videreført av Nortura.

Les mer ›

Melkerobot – koster den mer enn den smaker?

Enkelte hevder at melkeroboten er den største tekniske nyvinningen i melkeproduksjonen siden melkemaskinen kom i bruk, og at det bare er et tidsspørsmål før den overtar all melking her i landet.

Les mer ›

Fjøstun

På et bygningsseminar med tema ”Bygninger for økologiske storfe” ble det presentert spenstige tanker.

Les mer ›

Dyr på treflis

”Dyr på treflis” er et 3-årig prosjekt der målet er å utvikle og spre kunnskapen om bruk av treflis som talle og strø til husdyr både ute og inne.

Les mer ›

Sauer på treflis

”Dyr på treflis” er et 3-årig prosjekt der målet er å utvikle og spre kunnskap om bruk av treflis som talle og strø til husdyr både inne og ute.

Les mer ›

Melkerobot koster den mer enn den smaker? Del 2

I forrige Ringreven presenterte vi erfaringer som Tingvollbonden Lage Meisingset hadde gjort seg med sin melkerobot etter snart 5 års drift.

Les mer ›

Charolais på treflis

”Dyr på treflis” er et 3-årig prosjekt der målet er å utvikle og spre kunnskapen om bruk av treflis som talle og strø til husdyr både inne og ute.

Les mer ›

Doblet melkeproduksjonen i eksisterende driftsbygning!

”Dyr på treflis” er et treårig prosjekt der målet er å utvikle og spre kunnskapen om bruk av treflis som talle og strø til husdyr.

Les mer ›

Hereford på treflis

Det var Are Jon Rotlid som startet det hele. Vårt prosjekt ”Dyr på treflis” er en direkte konsekvens av et innspill fra han til forvaltning og rådgivere.

Les mer ›

Melkerobot koster den mer enn den smaker? Del 3

Stadig flere velger å installere melkerobot. Det er derfor interessant å høre synspunkter fra enkeltbønder som har høstet erfaringer.

Les mer ›

Selvbyggerfjøs

Tanken bak det såkalte selvbyggerfjøset er at bøndene kan ta ut virke fra egen skog og selv sette sammen en rimelig bærekonstruksjon i tømmer.

Les mer ›

Melkerobot. Koster den mer enn den smaker? Del?

Min rundreise for å kartlegge erfaringer med melkerobot fortsetter og denne gangen har jeg besøkt Usma Samdrift i Øksendal i Sunndal kommune og snakket med Per Steinar Husby.

Les mer ›

Melkerobot. Koster den mer enn den smaker? Del 4

På min rundreise for å kartlegge erfaringer med melkerobot har vi denne gangen besøkt Langhol gård på Istad og snakket med Jorunn Gunnerød.

Les mer ›

Flisfyring, en ”vinn-vinn situasjon”

Vi har kommet til januar 2011. Mange går med å gru og venter på fakturaen fra strømleverandøren. Elektrisitet blir dyrere og strømregningen er spådd å være rekord høy.

Les mer ›

Lennart Pedersen i Nesna har bygd tallefjøs til melkekyr

Det var Roy Arne Veiset på Averøya sin ide. Han er forsøksvert i vårt ”treflisprosjekt”, og har tanker om kanskje å bygge tallefjøs basert på treflis til egne melkekyr.

Les mer ›

Fødeavdelinga redder lamma

Evy og Terje Starheim på Vågen gård er kjent for sine prisbelønte kjøttprodukter, men her skal det handle om fødeavdelingen for de vel 200 sauene.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side