Lokale

Sinkmangel i jordbær

01.04.2020

Sink vert rekna til mikronæringsstoffa. Behovet for plantene er svært lite, men det er likevel viktig. Men kva er det godt for?

Les mer ›

Klimaendring kan gje tidlegare jordbærsesong

10.01.2020

Vèrprognosane viser at temperaturane kan auke med 1.8 - 4.0 °Celsius dei neste 100 åra. Dermed kan det bli 22 dagar tidlegare start på jordbærsesongen i år 2100 samanlikna mot 1970 - 2018.

Les mer ›

Forsøksresultat frå Møre og Romsdal om bekjemping av snutebiller i jordbær

10.01.2020

Resultat frå enkelt sprøyteforsøk i Møre og Romsdal mot jordbærsnutebille under kontrollerte forhold. Det vart prøvd ut to pyretroid "Decis Mega" og "Mavrik" (ikkje godkjent i jordbær).

Les mer ›

Import av jordbærplanter - nissar på lasset?

26.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

I tre år har vi hatt import av jordbærplanter til Norge. Det er ein fordel å få tilgang på nye sortar og nye plantekvalitetar, utan at det har ført til nokon revolusjon i jordbærdyrkinga.

Les mer ›

Vinterdekking av jordbær

17.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Jordbærplanta er utsett for vinterskade. Når temperaturen inne i krona på jordbærplanta kjem under 5-6 kuldegrader kan det oppstå skade. Snø er det beste vernet mot kulde.

Les mer ›

Vinterdekking av jordbær

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Jordbærplanta er utsett for vinterskade. Når temperaturen inne i krona på jordbærplanta kjem under 5-6 kuldegrader kan det oppstå skade. Snø er det beste vernet mot kulde.

Les mer ›

Planter i vassjuk jord

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vatn er ein av dei viktigaste faktorane for alt liv, også planteliv. Det kan bli både for mykje og for lite vatn. Mange planteartar er genetisk tilpassa liv i vatn, andre i ørken.

Les mer ›

Vinterskade i jordbær 2013

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

I vinter har det vore mykje barfrost. Både i november-desember og i januar var det lange periodar med kulde og utan snø. Det er stor risiko for at jordbærplantene har fått skade.

Les mer ›

Vinterskade i jordbær

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

I vinter har det vore mykje barfrost. Både i november-desember og i januar var det lange periodar med kulde og utan snø. Det er stor risiko for at jordbærplantene har fått skade.

Les mer ›

Tiltak mot lerrote i jordbær

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Les om prøving av ulike tiltak mot lerrote.

Les mer ›

Testing av sprøyteutstyr og arbeid i jordbær

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det har vore drive funksjonstesting av åkersprøyter i mange år. Bruken av plantevernmiddel er avhengig av utstyr som er i orden, men også av arbeidet til den som køyrer traktoren.

Les mer ›

Utprøving av AEC 948 (fluopyram) mot gråskimmel i jordbær

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Gråskimmel er den viktigaste sjukdomen i jordbær her i landet, og det trengst eit utval av effektive preparat med ulike verknadsmekanismar.

Les mer ›

Utprøving av nye middel mot gråskimmel i jordbær

07.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Gråskimmel er den verste sjukdomen i jordbær her i landet, og det trengst eit utval av effektive preparat med ulike verknadsmekanismar.

Les mer ›

Ei stor bæravling tappar jordbærplanta for ressursar

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

I løpet av ein kort sesong skal jordbærplanta bere fram 1000-2000 kg bær per dekar. Dette er ei oppgåve planta ikkje kan ta lett på. Planta treng vatn og næring i høvelege mengder.

Les mer ›

Guttasjon kan hjelpe oss til å vurdere vatningsbehov i jordbær.

29.02.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Jordbærplanta treng mykje vatn. Ofte er det vanskeleg å vurdere når og kor mykje ein skal vatne

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.