Lokale

Sinkmangel i jordbær

01.04.2020

Sink vert rekna til mikronæringsstoffa. Behovet for plantene er svært lite, men det er likevel viktig. Men kva er det godt for?

Les mer ›

Klimaendring kan gje tidlegare jordbærsesong

10.01.2020

Vèrprognosane viser at temperaturane kan auke med 1.8 - 4.0 °Celsius dei neste 100 åra. Dermed kan det bli 22 dagar tidlegare start på jordbærsesongen i år 2100 samanlikna mot 1970 - 2018.

Les mer ›

Forsøksresultat frå Møre og Romsdal om bekjemping av snutebiller i jordbær

10.01.2020

Resultat frå enkelt sprøyteforsøk i Møre og Romsdal mot jordbærsnutebille under kontrollerte forhold. Det vart prøvd ut to pyretroid "Decis Mega" og "Mavrik" (ikkje godkjent i jordbær).

Les mer ›

Dyrk meir bær

04.01.2019

Valldal Grønt AS er einaste felles bærmottak i Møre og Romsdal og dei vil gjerne ha meir jordbær.

Les mer ›

Valldal Grønt leverer bringebær til eitt av dei bestekonditoria i verda

08.01.2019 (Oppdatert: 08.01.2019)

Når innfrossen jordbær og bringebær vert kalla industribær, er det ikkje berre til industrien den går. Valldal Grønt leverer store mengder bringebær til konditorikjeda "Pascal" i Oslo.

Les mer ›

Import av jordbærplanter - nissar på lasset?

26.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

I tre år har vi hatt import av jordbærplanter til Norge. Det er ein fordel å få tilgang på nye sortar og nye plantekvalitetar, utan at det har ført til nokon revolusjon i jordbærdyrkinga.

Les mer ›

Starte med jordbær?

25.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Jordbærdyrking er ein intensiv og krevjande produksjon som kan gi stor omsetning i høve til arealet.

Les mer ›

Valldal Grønt ønsker mer jordbær

25.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Vi kan heilt sikkert doble og kanskje tredoble mottaket av jordbær utan å få avsettingsproblem, seier dagleg leiar i Valldal Grønt, Harald Valle, som konstaterer at nivået på leveransane til mottaket i Valldal er bortimot halvert sidan toppåra ein del år attende.

Les mer ›

Bladprøver, klorofyllmåling og nitratmåling i bær

15.12.2015

Det er utført ei rekke bladprøvar, nitratmålingar og klorofyllmålingar i jordbær og bringebær i Agder, Sogn og Fjordane og Møre.

Les mer ›

Vinterdekking av jordbær

17.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Jordbærplanta er utsett for vinterskade. Når temperaturen inne i krona på jordbærplanta kjem under 5-6 kuldegrader kan det oppstå skade. Snø er det beste vernet mot kulde.

Les mer ›

Vinterdekking av jordbær

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Jordbærplanta er utsett for vinterskade. Når temperaturen inne i krona på jordbærplanta kjem under 5-6 kuldegrader kan det oppstå skade. Snø er det beste vernet mot kulde.

Les mer ›

Planter i vassjuk jord

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vatn er ein av dei viktigaste faktorane for alt liv, også planteliv. Det kan bli både for mykje og for lite vatn. Mange planteartar er genetisk tilpassa liv i vatn, andre i ørken.

Les mer ›

Vinterskade i jordbær 2013

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

I vinter har det vore mykje barfrost. Både i november-desember og i januar var det lange periodar med kulde og utan snø. Det er stor risiko for at jordbærplantene har fått skade.

Les mer ›

Vinterskade i jordbær

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

I vinter har det vore mykje barfrost. Både i november-desember og i januar var det lange periodar med kulde og utan snø. Det er stor risiko for at jordbærplantene har fått skade.

Les mer ›

Tiltak mot lerrote i jordbær

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Les om prøving av ulike tiltak mot lerrote.

Les mer ›

Testing av sprøyteutstyr og arbeid i jordbær

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det har vore drive funksjonstesting av åkersprøyter i mange år. Bruken av plantevernmiddel er avhengig av utstyr som er i orden, men også av arbeidet til den som køyrer traktoren.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.