Lokale

Lagring av gulrotsorter 2013

Storskala utprøving av ni forskjellige gulrotsorter vekstsesongen 2013 hos to dyrkere på Smøla. Alle sortene ble lagra for videre oppfølging etter endt lagring. Høstedato: 4. og 5.10. 2013.

Les mer ›

Storskalafelt gulrot 2012

Ni ulike gulrotsorter ble prøvd i storskalafelt på Smøla i fjor. Yukon, som er dagens hovedsort på Smøla, var kontroll. Det var store variasjoner både når det gjelder avling og kvalitet.

Les mer ›