Lokale

Halvseine potetsortar

Det er dei halvseine potetsortane som har størstedelen av marknaden i Norge (80—85 %). I tillegg til agronomiske, kvalitets-, resistens– og brukseigenskapar er lagringsevna meget viktig.

Les mer ›

Halvseine potetsortar 2010

Senna, med mørkeraude langovale knollar, er ein ny og interessant konsumsort frå Danmark som ga ca 30 % høgare avling enn Beate, men den har lågt tørrstoffinnhald, meir enn 4 %lågare enn Beate.

Les mer ›

Halvseine potetsortar 2009

Mozart vart godkjent i 2010 og var med i forsøket for siste gong i 2009. Mozart utmerka seg i feltet på Mæle ved å presentere seg flott og utan skurv

Les mer ›