Lokale

Verdiprøving av halvseine potetsortar - resultat frå Midt- Norge 2018

10.01.2020

Verdiprøvingfelt i 2018 for potet vart lagt til Surnadal. Feltvert var Endre Roaldset. I desse felta vart eksisterande sortar samanlikna med nye.

Les mer ›

Storskalafelt nitratmåling i potet 2018

10.01.2020

NLR har i fleire år utført feltforsøk med nitratmålingar i potet. I 2018 hadde ein nok data til å prøve ut nitratmåling i praktisk bruk. Her er resultata frå Landbruk Nordvest.

Les mer ›

Nitratmåling i potet

11.12.2018

Rett nitrogengjødsling er viktig i potet. Optimal N-gjødsling gjer at ein får utnytta avlingspotensialet, samtidig som ein får god avmodning og kan ta opp potetene så snart som muleg etter nedsviing.

Les mer ›

Verdiprøving halvseine potetsortar i Midt- Noreg 2017

11.12.2018

Landbruk Nordvest hadde eitt verdiprøvingsfelt i halvseine potetsortar i 2017.

Les mer ›

Markdag - forsøkfelt verdiprøving halvseine potetsorter

26.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Den 31. august hadde Landbruk Nordvest markdag på Åndalsnes i sortsfelt halvseine potetsorter.

Les mer ›

Svartskurv på potet

30.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Svartskurv (Figurer 1 - 3), er forårsaket av jordboende soppen Rhizoctonia solani Kühn.

Les mer ›

Halvseine potetsorter 2012

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Resultatet av feltforsøk med halvseine potetsorter i Midt-Norge

Les mer ›

Nye målprisar for potet fra 1. juli 2013

08.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

For potet er det gitt et pristillegg på gjennomsnitt 25 øre per kg. Bruken av feilenheter som kriterium ved fastsettelse av noteringsprisen ble fjernet. Målprisene gjelder fra 1. juli 2013.

Les mer ›

Halvseine potetsortar

12.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er dei halvseine potetsortane som har størstedelen av marknaden i Norge (80—85 %). I tillegg til agronomiske, kvalitets-, resistens– og brukseigenskapar er lagringsevna meget viktig.

Les mer ›

21 gode råd for produksjon av kvalitetspoteter

08.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

For å oppnå god kvalitet på potetavlinga som skal tas opp til høsten er det viktig at innsatsen er optimal i alle ledd i produksjonen. Her får du rådene.

Les mer ›

Halvseine potetsortar 2010

07.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Senna, med mørkeraude langovale knollar, er ein ny og interessant konsumsort frå Danmark som ga ca 30 % høgare avling enn Beate, men den har lågt tørrstoffinnhald, meir enn 4 %lågare enn Beate.

Les mer ›

Halvseine potetsortar 2009

07.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mozart vart godkjent i 2010 og var med i forsøket for siste gong i 2009. Mozart utmerka seg i feltet på Mæle ved å presentere seg flott og utan skurv

Les mer ›

Mobilt eksternt gjødsellager gjev betre utnytting av DGI systemet.

29.02.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Gardbrukaren Per Kristian Gjerde på Stranda har over mange år hatt samarbeid med naboen Per Magne Vågsæter om innkjøp av reiskap til gardsdrifta.

Les mer ›

Behov for tilleggsgjødsling i korn og potet.

01.07.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Svært mykje nedbør 18. og 19. juni har ført til store næringstap i korn- og potetåkrane i Møre og Romsdal.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.