Lokale

Kornsortar til modning og fôr 2020

10.01.2020

Kort oppsummert vart 2019 eit godt kornår. Enkelte hadde rekordavlingar. Men så snart kornet er treska startar planlegginga av neste sesong.

Les mer ›

Kornsorter til modning og fôr i 2019

09.01.2019 (Oppdatert: 12.01.2019)

2018 har vore eit utfordrande år for mange kornprodusentar. Såkornprodusentane er ikkje noko unntak, så til neste år vil kanskje ikkje alle få kjøpt sortane ein er vant med.

Les mer ›

Forsøksresultater i kornfelt 2017

04.01.2019

I 2017 hadde Landbruk Nordvest sine forsøksfelt i korn i Rauma kommune.

Les mer ›

Kornsortar til modning og fôr 2018

25.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Mange har alt bestilt såkornet for neste år. For den som ikkje har bestemt seg enno inneheld artikkelen omtale av dei viktigaste kornsortane i vårt område.

Les mer ›

Arter og sorter i vårkorn

17.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

I desse felta er det med både 6-rads og 2-rads bygg, havre og kveite. Her er det også gjødsla og sprøyta mot ugras som i åkeren rundt.

Les mer ›

Sortsvalg korn 2014

18.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

I vårt område dyrkes hovedsakelig bygg og havre, og vårhveten har da også falt gjennom i de lokale forsøka. Mange velger å gjøre det enkelt, og satse på én sort.

Les mer ›

Arter og sorter av vårkorn 2012

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Konklusjon eget felt: Moderate byggavlinger, havre klart best, hvete er risikosport.

Les mer ›

Arter og sorter av vårkorn 2012

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Konklusjon eget felt: Moderate byggavlinger, havre klart best, hvete er risikosport.

Les mer ›

Arter og sorter av vårkorn 2012

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Konklusjon eget felt: Moderate byggavlinger, havre klart best, hvete er risikosport.

Les mer ›

Arter og sorter av vårkorn 2012

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Konklusjon eget felt: Moderate byggavlinger, havre klart best, hvete er risikosport.

Les mer ›

Verdiprøving av byggsorter 2012

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Konklusjon eget felt: Moderate avlinger etter kald vår. 6-radsbygg bedre enn 2-radsbygg.

Les mer ›

Verdiprøving, tidlig bygg

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Felta hadde middels avlingsnivå dette året. Utslag mellom sortene er betydelige og to nye sorter (Habil og Skaun) viser gode tendenser. Tiril står godt av de etablerte mens Edel ikke holder stand.

Les mer ›

Verdiprøving, seint bygg

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Helium er den sorten som står best sett for begge felta under ett, mens Iron, SJ04.. og Tocada er vinnerne isolert sett, med gode avlinger i Rauma.

Les mer ›

Artar og sortar

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vert Rauma Harald Brøste Jordart: Sandjord Sådd 13/5 Gjødsling: 3 tonn bløtgj. Ku 24 kg 25-2-6 20 kg Kalksalpeter (2/7) Ugras: 0.1 Express + m-750 0.05 l/daa. 10/6 Treska 15/9 Fræna:

Les mer ›

Verdiprøving; tidlig bygg

14.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Konklusjon: Felta våre i bygg ble uheldig plassert dette året. Jorda var i grenseland mot dårlig kalka (pH 5,8) og vi fikk klart bedre vekst på seksradssorter som er lav-pH tolerante enn f.

Les mer ›

Verdiprøving; seint bygg

14.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Konklusjon: Edel gjør det uforskammet godt i sammenligning med atskillig seinere toradssorter.

Les mer ›

Arter og sorter

14.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Konklusjon: Tidligbygget ga best avling. Havren ble farlig sein og fugl forsynte seg grådig av den.

Les mer ›

Økologisk havreprøving

12.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Einsidig korndyrking er vanskeleg når ein skal dyrke økologisk. Da er det viktig å veksle mellom havre og bygg.

Les mer ›

Økologisk byggprøving

12.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vi fekk svært god avling i dette økobyggforsøket.rsøka. Tiril , Ven, Heder og Arve gjer det best i forsøket på Sylte.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.