Lokale

Usikker på kva engareal som bør snuast hos deg?

10.01.2020

Har du tankar om å snu noko engareal til våra, kan du her få nokre tips på kva meir du bør ha med i vurderinga enn engalder når det skal avgjerast kva areal som skal prioriterast.

Les mer ›

Reperasjonssåing av eng

03.12.2019 (Oppdatert: 14.01.2020)

Reperasjonssåing er nødvendig innimellom når vinteren har vært hard mot graset og en ikke vil fornye enga helt enda.

Les mer ›

Lag ditt eget demostrasjonsfelt for å se på planter, røtter, jordliv og jordstruktur

05.03.2019

Lag ditt eget demonstrasjonsfelt der du kan studere ulike planter både over og under jorda, grave etter dyr i jorda og lære deg å vurdere jordstrukturen!

Les mer ›

Hvordan sikre god overvintring av enga etter årets sesong

09.01.2019

Som vi har vært inne på flere ganger denne vekstsesongen har dette vært et utfordrende år. Overvintringsskader, tørke og høge temperaturer.

Les mer ›

Fôrprøvetaking, rundballeveging og "Surfôrtolken"

09.01.2019

Du kan få hjelp med fôrprøvetaking fra de fleste av våre rådgivere. Du får også råd om valg av analysepakker, enten det er standard, med ekstra gjæringsanalyse, med mineraler eller andre behov.

Les mer ›

Sommerfornying av grasareal

08.01.2019

Når våren fyk av stade i ein fei er det ikkje lett å nå over alt ein ville ha gjort klart med grasmarka for årets sesong. Heldigvis har ein sommaren å gå på og.

Les mer ›

Nytt om grasfrø

11.12.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

En kjapp presentasjon over nye såfrøvarer og endringer i eksisterende frøvarer for grovfôrsesongen 2018.

Les mer ›

Sporar og stubbehøgd

19.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Alle tiltak som hindrar restar av møkk og jord på graset reduserer faren for sporar. Fleire undersøkingar har vist at rett stubbehøgd er viktig for å unngå sporar.

Les mer ›

Optimal utnytting av plantenæringsstoff

12.01.2016

Det har i dei siste åra skjedd mykje bra med omsyn til rett bruk av plantenæringsstoff. Vi har fått betre utstyr for spreiing av husdyrgjødsel og mineralgjødsel.

Les mer ›

Fornying av eng etter 1. slått

10.01.2016

Noen velger å ta en førsteslått eller ei avbeiting før enga fornyes. Andre fikk i år problemer med å få gjort våronn på de skifta som det skulle være gjenlegg på.

Les mer ›

oppgradering av dårlig eng

09.01.2016

Dårlig eng vil ha nedsatt avling og kvalitet. Ei oppgradering med jordarbeiding vil koste fra ca. 500 til 1500 kroner pr. dekar. Det betyr at enga bør gi tilbake ca. 2–6 rundballer pr.

Les mer ›

Fordyrkingsstrategier

25.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det viktigste er å ha nok fôr. Størst avling får du ved å slå 1 veke etter skyting av timotei. Har du for mye fôr? Da kan du satse på høyere energi¬konsentrasjon som gir god fôrings¬økonomi.?

Les mer ›

Høstbrakking av eng

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Regelmessig fornying av enga er et godt tiltak for å holde avlingene oppe. Gene-relt bør ikke eng på god jord bli eldre enn 3-4 år.

Les mer ›

Overvintringsskader på vestlandsenga

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kor god Innvintring graset fekk i fjor haust, og kor lenge isen blir liggande utover våren påverkar kor mykje skade der blir på grassvoren i år.

Les mer ›

Fornying etter 1.slått

26.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Etter slått bør ein venta til graset har kome opp minst 10 cm med å brakka. Kveka bør ha 3-4 blad.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.