Lokale

Høsting av helgrøde

22.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Helgrøde kan godt berges i rund¬baller, men finsnitting og plansilo er mest aktuelt ved store mengder.

Les mer ›

Fortørking av gras

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fortørking av gras til silolegging og rundballer har to hovedhensikter: Fjerne overflødig vann og sikre en god fôrkvalitet.

Les mer ›

Grovfôr av korn

13.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Grovfôrmangel har i 2013 aktualisert mer utradisjonelle typer grovfôr, bl.a. høsting av korn på rot. Korn til grovfôr bør høstes enten ved skyting eller ved deigmodning.

Les mer ›

Nødberging av korn til fôr

13.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Korn som står værskadd og bløtt seinhøstes kan presses i rundball og brukes som strukturfôr sammen med surfôr.

Les mer ›

Optimal ensilering

11.06.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Topp fôrkvalitet er avhengig av mange ledd i innhøstinga. Her har vi prøvd å sette sammen ei oppskrift på beste praksis, så langt vi vet i dag.

Les mer ›

"Nytt" om grashøsting

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Landbruk Nordvest tilrår å tilpasse høstetidspunktet etter arealgrunnlaget på garden og ønska grovfôrkvalitet.

Les mer ›

Tenk sporar under slåtten

01.07.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forureining av plantematerialet med jord og døde planterestar under sjølve haustinga er årsaka til at ein finn smørsyrebakteriar og sporar av smørsyrebakteriar i surfôr.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.