Lokale

Frostsåing

10.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

I USA er såing på frossen mark gjennomført med godt resultat. Vi vet at dette også har vært vellykket hos de som har prøvd det lokalt.

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i grasmark

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ved våtsåing av raigras og raudkløver , uavhengig av metode, er det større sjanse for å få til god etablering av gras og kløver på brakka areal enn på ubrakka.

Les mer ›

Direktesåing av eng

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Direktesåing med skållabber har gitt raskere god etablering enn med ugrasharv, men over tid er begge metodene godt egna.

Les mer ›

Ugras-sprøyte-tips

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ugras i åker og eng er et stadig tilbakevendende tema, og litt repetering om bekjemping er på sin plass. Her er det foretatt små justeringer i en artikkel i Ringreven 3/2010.

Les mer ›

Sommersåing av enga

29.07.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vi kan fornye enga med godt resultat store delar av vekstsesongen.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.