Lokale

Slangesspreiing av husdyrgjødsel

22.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Det er heilt utruleg kor mykje betre det er med slangespreiing enn med køyring i tankvogn, fortel dei tre som driv Stordal Samdrift.

Les mer ›

Høsting av helgrøde

22.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Helgrøde kan godt berges i rund¬baller, men finsnitting og plansilo er mest aktuelt ved store mengder.

Les mer ›

Mer plass til møkk og vann

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

Les mer ›

Møkkaspreding

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det blir stadig mer utfordrende å få plassert møkka til rett tid, uten skade på jorda. Større mengder skal ut og klimaet gir kortere godværsvindu å handle på. Mange er i ferd med å møte veggen.

Les mer ›

Fortørking av gras

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fortørking av gras til silolegging og rundballer har to hovedhensikter: Fjerne overflødig vann og sikre en god fôrkvalitet.

Les mer ›

Frostsåing

10.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

I USA er såing på frossen mark gjennomført med godt resultat. Vi vet at dette også har vært vellykket hos de som har prøvd det lokalt.

Les mer ›

Grovfôr av korn

13.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Grovfôrmangel har i 2013 aktualisert mer utradisjonelle typer grovfôr, bl.a. høsting av korn på rot. Korn til grovfôr bør høstes enten ved skyting eller ved deigmodning.

Les mer ›

Nødberging av korn til fôr

13.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Korn som står værskadd og bløtt seinhøstes kan presses i rundball og brukes som strukturfôr sammen med surfôr.

Les mer ›

Dyr på treflis

05.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Gjennom prosjektet ”Dyr på treflis” har vi høstet mange erfaringer, men få klare svar.

Les mer ›

Optimal ensilering

11.06.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Topp fôrkvalitet er avhengig av mange ledd i innhøstinga. Her har vi prøvd å sette sammen ei oppskrift på beste praksis, så langt vi vet i dag.

Les mer ›

Møkkaspreiing, valg av metode?

19.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Skal en fortsette med å breispre møkka, eller lønner det seg å gå over til stripespreiing eller nedfelling? Og hva med bruk av slepeslange?

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i grasmark

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ved våtsåing av raigras og raudkløver , uavhengig av metode, er det større sjanse for å få til god etablering av gras og kløver på brakka areal enn på ubrakka.

Les mer ›

Direktesåing av eng

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Direktesåing med skållabber har gitt raskere god etablering enn med ugrasharv, men over tid er begge metodene godt egna.

Les mer ›

"Nytt" om grashøsting

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Landbruk Nordvest tilrår å tilpasse høstetidspunktet etter arealgrunnlaget på garden og ønska grovfôrkvalitet.

Les mer ›

Ugras-sprøyte-tips

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ugras i åker og eng er et stadig tilbakevendende tema, og litt repetering om bekjemping er på sin plass. Her er det foretatt små justeringer i en artikkel i Ringreven 3/2010.

Les mer ›

Mobilt eksternt gjødsellager gjev betre utnytting av DGI systemet.

29.02.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Gardbrukaren Per Kristian Gjerde på Stranda har over mange år hatt samarbeid med naboen Per Magne Vågsæter om innkjøp av reiskap til gardsdrifta.

Les mer ›

Sommersåing av enga

29.07.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vi kan fornye enga med godt resultat store delar av vekstsesongen.

Les mer ›

Tenk sporar under slåtten

01.07.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forureining av plantematerialet med jord og døde planterestar under sjølve haustinga er årsaka til at ein finn smørsyrebakteriar og sporar av smørsyrebakteriar i surfôr.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.