Lokale

Hvordan sikre god overvintring av enga etter årets sesong

09.01.2019

Som vi har vært inne på flere ganger denne vekstsesongen har dette vært et utfordrende år. Overvintringsskader, tørke og høge temperaturer.

Les mer ›

Korleis sikre god overvintring

10.01.2016

Korleis ein behandlar graset eitt år kan få konsekvensar for det neste. Tal slåttar, gjødsling og tidspunkt for siste slått er faktorar som spelar inn

Les mer ›

Aktuelle tiltak mot overvintringsskader

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mange av medlemmane i indre og høgareliggande strok har til dels store overvintringsskadar på enga i år. Her får du nokre aktuelle tiltak for å redusere skadeverknadene av dette.

Les mer ›

Overvintringsskader på vestlandsenga

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kor god Innvintring graset fekk i fjor haust, og kor lenge isen blir liggande utover våren påverkar kor mykje skade der blir på grassvoren i år.

Les mer ›

Frostsåing

10.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

I USA er såing på frossen mark gjennomført med godt resultat. Vi vet at dette også har vært vellykket hos de som har prøvd det lokalt.

Les mer ›

Overvintring og ugraskamp

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ugraskampen er ei stri som garantert aldri tar slutt, og her går det ikke bra å ”kvile på laurbæra” særlig lenge, særlig ikke etter så dårlig overvintring som i år..

Les mer ›

Overvintring av engvekster

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Lars Nesheim, grovfôrkoordinator NLR, gav oss ei innføring i type vinterskade på engveks-ter. I hovedsak er det to grupper vinterskader: Den ene forårsaka av sopp og den andre skyldes frostskader.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.