Lokale

Brosjyre om lagring av rundballar

31.01.2019 (Oppdatert: 31.01.2019)

Norsk Landbruksrådgiving Vest og Landbruk Nordvest har laga til ei fin lita veiledning om korleis ein skal handtere rundballar best mogleg med tanke på lagring.

Les mer ›

Tap av næring ved ensilering

18.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Ein klarar dessverre ikkje å ta vare på alt av næringstoffar i ensilert fôr samanlikna med gras ståandes på rot, men målet må vere å minske tapet mest mogleg så dyra får mest utav fôret.

Les mer ›

Fortørking av gras

18.01.2018 (Oppdatert: 24.01.2018)

Hvorfor fortørke? Fortørking betyr i praksis fjerning av vatn.

Les mer ›

Sporar og stubbehøgd

19.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Alle tiltak som hindrar restar av møkk og jord på graset reduserer faren for sporar. Fleire undersøkingar har vist at rett stubbehøgd er viktig for å unngå sporar.

Les mer ›

Tap av tørrstoffved grashøsting, lagring og fôring

09.01.2016

25 prosent av tørrstoffet i stående avling ved slått kan gå tapt, men det er mulig å redusere tapspostene.

Les mer ›

Tørrstoff i graset

09.01.2016

Tørrstoffet i graset som høstes er en nøkkelfaktor i ensileringsprosessen. Dersom været tillater det vil det alltid lønne seg å fortørke graset.

Les mer ›

Godt eller dårlig surfôr?

18.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fôranalyser fra Møre og Romsdal viser at mange bønder har forbed¬ringsmuligheter når det gjelder fôrkvalitet

Les mer ›

Bråtørking av gras

10.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Breispreding uten stengelbehandling er like effektivt som med stengelbehandling i dette forsøket.

Les mer ›

Fortørking av gras

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fortørking av gras til silolegging og rundballer har to hovedhensikter: Fjerne overflødig vann og sikre en god fôrkvalitet.

Les mer ›

Nødberging av korn til fôr

13.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Korn som står værskadd og bløtt seinhøstes kan presses i rundball og brukes som strukturfôr sammen med surfôr.

Les mer ›

Ensileringsmidler for økodrift

11.06.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Her har vi laget en oversikt over ensileringsmidler som finnes på det norske markedet og som kan brukes i økologisk drift.

Les mer ›

Optimal ensilering

11.06.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Topp fôrkvalitet er avhengig av mange ledd i innhøstinga. Her har vi prøvd å sette sammen ei oppskrift på beste praksis, så langt vi vet i dag.

Les mer ›

Høsteteknikk og kvalitet på ensilasje

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Husdyrgjødsel brukt på eng gir økonomisk gjødsling, men ensileringsarbeidet bør ta hensyn til smittefare fra feilgjæringskilder.

Les mer ›

Tilsetting av ensileringsmidler

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Rett dosering av ensileringsmidler i liter pr tonn kan vi oppnå med noenlunde nøyaktighet med dagens utstyr. Men blir midla jamt fordelt i grasmassen? Og hvor viktig er det?

Les mer ›

Ensilering av kløvergras

29.07.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Høg andel belgvekster i fôret gjør det litt mer krevende å få topp surfôrkvalitet enn med tilnærma reine grasblandinger.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.