Lokale

Bekjemping av kveke, turapp, hundekjeks og sølvbunke

09.01.2016

Er det kveke, knerevehale eller tunrapp som er problemet i enga? Det finst ikkje sprøytemidlar som kan ta grasartar i eng og beite. Tiltaka må då setjast inn når du skal legge att enga.

Les mer ›

Dosering til ryggsprøyte

26.05.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ryggsprøyta er grei redskap til flekksprøyting av eng og beite. Men hvor mye preparat skal vi ha på tanken ?

Les mer ›

Høstbrakking av eng

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Regelmessig fornying av enga er et godt tiltak for å holde avlingene oppe. Gene-relt bør ikke eng på god jord bli eldre enn 3-4 år.

Les mer ›

Ugraskampen i engåra

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Tips for kjemisk og mekanisk ugraskamp.

Les mer ›

Ugras i etablert eng og beite

26.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Oversikten over rotugras og bekjempingstrategi.

Les mer ›

Ugrasmidler i gjenlegg, eng og beite

12.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Utvalgte ugrasmidler og anbefalinger til gjenlegg, eng og beite fra Landbruk Nordvest.

Les mer ›

Ikkje Ally Class i grasmark !

08.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Med underskriven ansvarserklæring kan du nytte Ally mot høymole m.fl. i grasmark. Nokre uheldige har fått utlevert Ally Class, som ikkje på noko vis kan nyttast i grasmark !

Les mer ›

Rådgivingsmelding 2 i grovfôr

21.06.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vår andre utgåve inneheld mykje om ugraskamp i attlegg og eng, pluss litt om gjødsling etter slåtten.

Les mer ›

Lyssiv og knappsiv bekjempelse aktuelt nå!

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Et godt tidspunkt for tiltak mot siv i beiter er nå midt på sommeren. Dette gjelder både ved mekanisk bekjempelse og ved sprøyting.Sivartene har lågere gjenvekst midtsommers enn tidlig om våren.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.