Lokale

Ugras? Tenk konkurranse

26.01.2019

Hvordan får vi vitale kulturplanter og lite ugras? En god strategi er å gi kulturplantene gode konkurransevilkår.

Les mer ›

Plantevern 2017

17.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Plantevernjournal I 2015 vart det innført ei ny plantevernforskrift som mellom anna inneheldt skjerpa krav til journalføring.

Les mer ›

Soppsprøyting i heilgrøde

10.01.2016

I fjor var det til dels sterke soppangrep i heilgrøde av kveite. Dette kan gje redusert avling og soppsprøyting kan vere lønnsomt.

Les mer ›

Bekjemping av kveke, turapp, hundekjeks og sølvbunke

09.01.2016

Er det kveke, knerevehale eller tunrapp som er problemet i enga? Det finst ikkje sprøytemidlar som kan ta grasartar i eng og beite. Tiltaka må då setjast inn når du skal legge att enga.

Les mer ›

Dosering til ryggsprøyte

26.05.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ryggsprøyta er grei redskap til flekksprøyting av eng og beite. Men hvor mye preparat skal vi ha på tanken ?

Les mer ›

Høstbrakking av eng

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Regelmessig fornying av enga er et godt tiltak for å holde avlingene oppe. Gene-relt bør ikke eng på god jord bli eldre enn 3-4 år.

Les mer ›

Ugraskampen i engåra

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Tips for kjemisk og mekanisk ugraskamp.

Les mer ›

Ugras i etablert eng og beite

26.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Oversikten over rotugras og bekjempingstrategi.

Les mer ›

Ugrasmidler i gjenlegg, eng og beite

12.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Utvalgte ugrasmidler og anbefalinger til gjenlegg, eng og beite fra Landbruk Nordvest.

Les mer ›

Ikkje Ally Class i grasmark !

08.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Med underskriven ansvarserklæring kan du nytte Ally mot høymole m.fl. i grasmark. Nokre uheldige har fått utlevert Ally Class, som ikkje på noko vis kan nyttast i grasmark !

Les mer ›

Rådgivingsmelding 2 i grovfôr

21.06.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vår andre utgåve inneheld mykje om ugraskamp i attlegg og eng, pluss litt om gjødsling etter slåtten.

Les mer ›

Gåsa, - til ergrelse og glede

19.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Grågåsa kommer årlig fra rundt 20. mars til kysten vår. Dessverre er den ikke bare til glede, men kan for mange også gjøre stor skade på åker og eng.

Les mer ›

Lyssiv og knappsiv bekjempelse aktuelt nå!

01.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Et godt tidspunkt for tiltak mot siv i beiter er nå midt på sommeren. Dette gjelder både ved mekanisk bekjempelse og ved sprøyting.Sivartene har lågere gjenvekst midtsommers enn tidlig om våren.

Les mer ›

Revidert blandetabell og bruk av klebemidler

26.05.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Etter at årets plantevernkataloger var ferdigtrykt, har vi fått et revidert og et nytt hjelpemiddel for bruk av plantevernmidler i korn og fôrvekster.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.