Lokale

Vårbrakking av eng

06.05.2020

Når en først tar arbeidet med å fornye enga bør en gjøre jobben best mulig slik at det nye gjenlegget blir bra. Hva bør en ta hensyn til for å lykkes best mulig?

Les mer ›

Ugras? Tenk konkurranse

26.01.2019

Hvordan får vi vitale kulturplanter og lite ugras? En god strategi er å gi kulturplantene gode konkurransevilkår.

Les mer ›

Plantevern 2017

17.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Plantevernjournal I 2015 vart det innført ei ny plantevernforskrift som mellom anna inneheldt skjerpa krav til journalføring.

Les mer ›

Soppsprøyting i heilgrøde

10.01.2016

I fjor var det til dels sterke soppangrep i heilgrøde av kveite. Dette kan gje redusert avling og soppsprøyting kan vere lønnsomt.

Les mer ›

Bekjemping av kveke, turapp, hundekjeks og sølvbunke

09.01.2016

Er det kveke, knerevehale eller tunrapp som er problemet i enga? Det finst ikkje sprøytemidlar som kan ta grasartar i eng og beite. Tiltaka må då setjast inn når du skal legge att enga.

Les mer ›

Dosering til ryggsprøyte

26.05.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ryggsprøyta er grei redskap til flekksprøyting av eng og beite. Men hvor mye preparat skal vi ha på tanken ?

Les mer ›

Høstbrakking av eng

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Regelmessig fornying av enga er et godt tiltak for å holde avlingene oppe. Gene-relt bør ikke eng på god jord bli eldre enn 3-4 år.

Les mer ›

Ugraskampen i engåra

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Tips for kjemisk og mekanisk ugraskamp.

Les mer ›

Ugras i etablert eng og beite

26.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Oversikten over rotugras og bekjempingstrategi.

Les mer ›

Ugrasmidler i gjenlegg, eng og beite

12.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Utvalgte ugrasmidler og anbefalinger til gjenlegg, eng og beite fra Landbruk Nordvest.

Les mer ›

Ikkje Ally Class i grasmark !

08.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Med underskriven ansvarserklæring kan du nytte Ally mot høymole m.fl. i grasmark. Nokre uheldige har fått utlevert Ally Class, som ikkje på noko vis kan nyttast i grasmark !

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.