Lokale

Viktige tiltak før du starter å røre i gjødsla

08.01.2019 (Oppdatert: 08.01.2019)

Hvert år kommer det meldinger om dyr som har omkommet på grunn av gassforgiftning, og det kommer også meldinger om nesten-ulykker.

Les mer ›

Biokalk og anna kalk

11.12.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

Jordprøvene som er tatt og analysert siste åra viser en tendens til lavere pH og generelt lave magnesiumverdier i jorda i Møre og Romsdal.

Les mer ›

Ta prøve av husdyrgjødsla

29.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Vi gjentar oppfordringa: Ta prøve av husdyrgjødsla di! I Ringreven 4/2016 side 14 ble resultatet fra uttak av husdyrgjødselprøver på 10 mjølkeproduksjonsbruk i 2016 presentert.

Les mer ›

Ta prøve av husdyrgjødsla

13.01.2018 (Oppdatert: 24.01.2018)

Vi gjentar oppfordringa: Ta prøve av husdyrgjødsla di! I Ringreven 4/2016 side 14 ble resultatet fra uttak av husdyrgjødselprøver på 10 mjølkeproduksjonsbruk i 2016 presentert.

Les mer ›

Balansert gjødsling

10.01.2016

Om en ser på balansen av tilførte næringsstoffer med husdyrgjødsel og mineralgjødsel opp mot hva en tar vekk i avlingen, er det negativ balanse på kalium på 5 av 6 bruk som var med på «Avlingskampen 2014» Negativ balanse vil på lang sikt redusere engavlingene om det ikke korrigeres med supplering av K i mineralgjødse

Les mer ›

Innstilling av gjødselspreder

09.01.2016

Ca 70 prosent av all mineralgjødsel-spres i dag med sentrifugalspreder. Riktig innstilling og bruk er helt avgjørende for et godt resultat.

Les mer ›

Kalkbehovet er stort

09.01.2016

pH 6,0-6,5 har en positiv virkning på flere forhod i jorda, bl.a øker tilgjengeligheten til de fleste plantenæringsstoffer

Les mer ›

Såmengde og N-gjødsling til gras/kløver

18.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Auka N-gjødsling gav større avlingar i eng med gras og raudkløver, men frå 8 til 16 kg nitrogen per dekar var avlingsauken berre om lag 12 prosent.

Les mer ›

Samarbeid om gjødselhandteringa og gjev blaffen i byta

17.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bønder på øya i Haram med to namn har i år organisert seg i ein gjødselpool for å rasjonalisere spreiinga. Gjødsla vart spreidd på dei næraste areala utan omsyn til kven som eig jord eller kjellar.

Les mer ›

Samarbeid om gjødselhandteringa og gjev blaffen i byta

17.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bønder på øya i Haram med to namn har i år organisert seg i ein gjødselpool for å rasjonalisere spreiinga. Gjødsla vart spreidd på dei næraste areala utan omsyn til kven som eig jord eller kjellar.

Les mer ›

Samarbeid om gjødselhandteringa og gjev blaffen i byta

17.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bønder på øya i Haram med to namn har i år organisert seg i ein gjødselpool for å rasjonalisere spreiinga. Gjødsla vart spreidd på dei næraste areala utan omsyn til kven som eig jord eller kjellar.

Les mer ›

Samarbeid om gjødselhandteringa og gjev blaffen i byta

17.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bønder på øya i Haram med to namn har i år organisert seg i ein gjødselpool for å rasjonalisere spreiinga. Gjødsla vart spreidd på dei næraste areala utan omsyn til kven som eig jord eller kjellar.

Les mer ›

Husdyrgjødsel på grasmark

10.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Breispreding er rimelig og effektivt. Andre alternativ kan være aktuelle av ulike grunner, men innsparingspotensialet i form av bedre gjødslingseffekt er for lite til å dekke merkostnadene.

Les mer ›

Husdyrgjødsel på grasmark

10.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Breispreding er rimelig og effektivt. Andre alternativ kan være aktuelle av ulike grunner, men innsparingspotensialet i form av bedre gjødslingseffekt er for lite til å dekke merkostnadene.

Les mer ›

Bedre bruk av storfegjødsel

31.01.2014 (Oppdatert: 26.02.2019)

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannforbruk og gjødselproduksjon på 33 garder. Her finner du fagrapporten fra prosjektet.

Les mer ›

Mer plass til møkk og vann

31.01.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

Les mer ›

Mer plass til møkk og vann

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

Les mer ›

Møkkaspreding

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det blir stadig mer utfordrende å få plassert møkka til rett tid, uten skade på jorda. Større mengder skal ut og klimaet gir kortere godværsvindu å handle på. Mange er i ferd med å møte veggen.

Les mer ›

Rett mineralgjødsel til husdyrgjødsla

12.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Balansert gjødsling gir best resultat både i avling og fôrkvalitet, også som innhold av og balanse mellom mineraler i fôret.

Les mer ›

Kalk på telen

11.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kalk på telen og spar tid i våronna

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.