Lokale

Strandsvingel - det nye graset

08.01.2020 (Oppdatert: 14.01.2020)

Strandsvingel har vært på det norske markedet noen år nå, men er foreløpig lite brukt. Dette er en grasart som er tidlig og har god gjenvekst etter slått.

Les mer ›

Hundegras til ammeku

16.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Interessa for ammekuproduksjon er aukande. Somme legg om frå mjølkeku til ammeku, somme legg om frå sau til ammeku, og somme startar opp med ammeku utan tidlegare erfaringar med husdyrhald.

Les mer ›

Timotei og raigras i blanding- forsøksfelt

29.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Når nye grassortar skal vurderast for godkjenning blir dei samanlikna med eksisterande sortar i reinbestand.

Les mer ›

Hundegras eller engfrøblanding?

14.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Gjev hundegraseng betre utbytte enn engfrøblandingseng i eit beite-slått- beite regime til sau?

Les mer ›

Grasnøkkel

12.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hvordan se forskjell på timotei og kveke, eller flerårig og ettårig raigras? Det er ikke enkelt, og vi har lenge savnet et lettvint oppslagsverk, men nå er det endelig her.

Les mer ›

Raisvingel like god som timotei ?

19.12.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ulike sorter av raisvingel har gitt gode avlinger i forsøk, med god fôrkvalitet i følge vanlige analyser. Det har likevel vært spørsmål om dyra vil ha fôret fra enkelte sorter.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.