Lokale

Nytt om grasfrø

11.12.2018 (Oppdatert: 11.12.2018)

En kjapp presentasjon over nye såfrøvarer og endringer i eksisterende frøvarer for grovfôrsesongen 2018.

Les mer ›

Hundegras til ammeku

16.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Interessa for ammekuproduksjon er aukande. Somme legg om frå mjølkeku til ammeku, somme legg om frå sau til ammeku, og somme startar opp med ammeku utan tidlegare erfaringar med husdyrhald.

Les mer ›

Timotei og raigras i blanding- forsøksfelt

29.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Når nye grassortar skal vurderast for godkjenning blir dei samanlikna med eksisterande sortar i reinbestand.

Les mer ›

Hundegras og raigras - oppsummering av forsøksfelt tredje år

17.01.2018 (Oppdatert: 29.01.2018)

Hundegras og raigras tåler hyppig beiting/ slått. Er kvaliteten på hundegraset god nok og vil enga være varig?

Les mer ›

Kornsorter til modning og fôr 2015

29.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Her er vår lokale sortsanbefaling, henta fra Ringreven nr 4 i 2014.

Les mer ›

Helgrøde i fôringa

16.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Årets ”storskalaforsøk” med dyrking av hvete til helgrøde har vært en suksess for de fleste. Nå skal vi for første gang ta det inn i fôringa.

Les mer ›

Grovfôr av korn

13.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Grovfôrmangel har i 2013 aktualisert mer utradisjonelle typer grovfôr, bl.a. høsting av korn på rot. Korn til grovfôr bør høstes enten ved skyting eller ved deigmodning.

Les mer ›

Hundegras eller engfrøblanding?

14.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Gjev hundegraseng betre utbytte enn engfrøblandingseng i eit beite-slått- beite regime til sau?

Les mer ›

Hykor raisvingel

12.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hykor raisvingel kan nyttast som rein sort eller i blanding med andre sortar. Unntaket er timotei som vil gå fort ut i lag med Hykor. Sorten overvintrar godt og startar veksten tidleg om våren.

Les mer ›

Grasnøkkel

12.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hvordan se forskjell på timotei og kveke, eller flerårig og ettårig raigras? Det er ikke enkelt, og vi har lenge savnet et lettvint oppslagsverk, men nå er det endelig her.

Les mer ›

Grassortar til eng og beite tilpassa dagens driftsforhold

08.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Jordbruket er i kontinuerleg endring. Endringane har fleire grunnar, m.a. politiske forhold, klima endringar, forsking, eller marknaden. Dette gjeld også produksjonen av grovfôr.

Les mer ›

Raisvingel like god som timotei ?

19.12.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ulike sorter av raisvingel har gitt gode avlinger i forsøk, med god fôrkvalitet i følge vanlige analyser. Det har likevel vært spørsmål om dyra vil ha fôret fra enkelte sorter.

Les mer ›

Ensilering av kløvergras

29.07.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Høg andel belgvekster i fôret gjør det litt mer krevende å få topp surfôrkvalitet enn med tilnærma reine grasblandinger.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.