Mer plass til møkk og vann

31.01.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Oddbjørn Kval-Engstad

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

Tak på utekum øker lagerkapasiteten

Måling av vannforbruk og lagerendringer i 33 fjøs i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane viser at vannforbruk ved mjølkeproduksjon er undervurdert, og at påslag i dimensjonering for dette gjerne kan dobles. Vi bør dermed regne ca 3 tonn blanda gjødsel og vann/strø pr måned pr mjølkeku. I tillegg kommer ofte 1,5 meter nedbør i åpne gjødselkummer i løpet av 8 lagringsmåneder.

Les/last ned artikkelen i pdf-format.