Velkommen til heimesida til rådgivingsavdelinga i Landbruk Nordvest

 

Hovedheimesida vår finn du her: http://www.landbruknordvest.no/

Noko av fagstoffet på desse sidene er forbeholdt medlemmer i rådgivinga. For å sjå dette må du logge deg på i boksen heilt til høgre her.

 

Husk å logge inn!

 

Siste nytt

Årets første Ringrev er klar

Jord er fellesnevner for mye av stoffet i årets første utgave av Ringreven. Leiejordproblematikk, jordpakking, fôrdyrkingsstrategi, plantevern kjemisk og mekaisk,gjødselhandtering i Vestnes, gulrot og melk på Smøla, leiekjøringspriser, nytt om ferie-og fritidstilskudd og samdrifter og tilskudd til sjukeavløsning, og mye annet interessant stoff.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Maskinførerkurs på Skaret 9.-12. april

Info og påmelding til Gerd 909 98 479 eller gerd.gunneod@nlr.no Forutsattt nok påmeldte blir det maskinførerkurs på Skaret 9.-12.april.. Kurset dekker teoridelen til maskinførerbevis for gravemaskin, hjullaster,dumper, bulldoser, veghøvel og traktorgraver og er obligatorisk for maskiner med effekt over 20,4 hk eller 15kW. Husk at dette kravet også gjelder for kompaktlaster/bobcat dersom disse er over effektgrensen og er registrert som hjullaster. Kravet om maskinførerbevis for å føre disse maskinene gjelder også for gårdbrukere og også ved kjøring på egen eiendom

> Les mer   > Kommentarer [0]

Styret går mot nedlegging av Bioforsk økologisk på Tingvoll

Landbruk Nordvest vil på det sterkeste advare mot at institusjonen på Tingvoll forsvinner. Institusjonen og det fagmiljøet som er utviklet er viktig for framtidas matproduksjon lokalt, regionalt og nasjonalt.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ledig stilling som grovfôrrågivar

Vi har ledig 100 % fast stilling som grovfôrrådgivar med kontorplassering Molde. Stillinga blir tillagt rådgivingsarbeid i jord- og plantekultur med vekt på grovfôrproduksjon. Stillinga kan og bli tillagt delansvar for rådgivinga i kornproduksjon i Landbruk Nordvest. Person med interesse for og kompetanse i grovfôr- og kornproduksjon blir særleg oppfordra til å søkje. Søknadsfrist 8. april.

> Les mer

Medlemsmøter i Landbruk Nordvest 12.-20.mars

Nå er det tid for medlemsmøter i landbruk Nordvest. Vi har et fyldig program med tema jord, samt en stor bolk med våronnstoff. Oversikt over tid og sted for medlemsmøtene samt program og årsmeldinga finner du under les mer

> Les mer   > Kommentarer [0]

SMIL-midlene er fordelt - endrede regler for 2015

Fylkesmannen har fordelt innvilgingsramme for SMIL-midlane (Spesielle miljøtilskot i jordbruket) til kommunane. Frå 2015 er forskrifta endra på viktige punkt. Den viktigaste endringa er at søkjarane må ha har rett til produksjonstilskot for å kunne få tilskot.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Søk om dreneringstilskudd nå

Møre og Romsdal fekk tildelt 4,5 mill kr til tilskot til drenering for 2015. I tillegg er restmidlar frå i fjor overført til 2015, slik at samla disponible midlar er kr 5.434.621. Ramma er fordelt til kommunane, og det er tid for å planlegge dreneringstiltak. Fordelinga er basert på ein modell, som dels tek utgangspunkt i arealoppgåvene og dels i tidlegare aktivitet/søknader og innmelde behov frå kommunane

> Les mer   > Kommentarer [0]

Maskinførerkurs Oppdalsporten 19. - 22. mars

Info og påmelding til Gerd 909 98 479 eller gerd.gunneod@nlr.no Forutsattt nok påmeldte blir det maskinførerkurs på Oppdalsporten 19.-22.mars. Kurset dekker teoridelen til maskinførerbevis for gravemaskin, hjullaster,dumper, bulldoser, veghøvel og traktorgraver og er obligatorisk for maskiner med effekt over 20,4 hk eller 15kW. Husk at dette kravet også gjelder for kompaktlaster/bobcat dersom disse er over effektgrensen og er registrert som hjullaster. Kravet om maskinførerbevis for å føre disse maskinene gjelder også for gårdbrukere og også ved kjøring på egen eiendom.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Maskinførerkurs på Skarstua 12.-15 mars

Info og påmelding til gerd 909 98 479 eller gerd.gunneod@nlr.no Forutsattt nok påmeldte blir det maskinførerkurs på Skarstua 12. - 15.mars. Kurset dekker teoridelen til maskinførerbevis for gravemaskin, hjullaster og dumper. og er obligatorisk for maskiner med effekt over 20,4 hk eller 15kW. Husk at dette kravet også gjelder for kompaktlaster/bobcat dersom disse er over effektgrensen og er registrert som hjullaster. Kravet om maskinførerbevis for å føre disse maskinene gjelder også for gårdbrukere og på egen eiendom.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fornyingskurs og grunnkurs plantevern Sunnmøre

7. februar starter vi opp med fornyingskurs og grunnkurs plantevern på indre Sunnmøre. Fornyingskurset er en dag fra kl 10-17 og avsluttes med 1 times skriftlig eksamen. Grunnkurset går over to dager , der dag 1 er felles med fornyingskursene. Dag 2 i grunnkurset er alle samlet på Sjøholt. Påmelding til Gerd tlf 90998479 eller gerd.gunnerod@nlr.no Du finner fullstendig oversikt over alle kursa ved å følge linken "les mer". eller se i kalenderen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

GRUNNKURS AUTORISASJON PLANTEVERN

Grunnkurs autorisasjon plantevern "sprøytekurs" for nybegynnere - 2 dagers kurs- på Skarstua 9. og 12. febr. begge dager kl 10 - 16. Det blir også grunnkurs på Felleskjøpet i Kristiansund 3. og 10. februar. Info og påmelding Gerd tlf 909 98 479 eller gerd.gunnerod@nlr.no

> Les mer   > Kommentarer [0]

Maskinførerkurs på Gjermundnes 26.02 -01.03.

Info og påmelding til gerd 909 98 479 eller gerd.gunneod@nlr.no Forutsattt nok påmeldte blir det maskinførerkurs på Gjermundnes 26. februar - 1. mars. Kurset dekker teoridelen til maskinførerbevis for gravemaskin, hjullaster og dumper. og er obligatorisk for maskiner med effekt over 20,4 hk eller 15kW. Husk at dette kravet også gjelder for kompaktlaster/bobcat dersom disse er over effektgrensen og er registrert som hjullaster. Kravet om maskinførerbevis for å føre disse maskinene gjelder også for gårdbrukere og på egen eiendom.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Nina Vangen Ranøien og Rune Ranøien i Hoston (Orkdal kommune i Sør-Trøndelag) hadde flere planer for drifta, men klarte ikke å få struk¬tur¬ert dette i strømmen av daglige gjøre¬mål. De fikk på vår...

> Les mer

Smak på det ordet. Matjord. Ein kjenner at denne jorda er ikkje som anna jord. Slik som skrapjord, skrinn jord, brakk jord. Nei matjord er feit og flott i plognaden og verdifull på eit heilt anna s...

> Les mer

Ingvild har snakket med to som kan tenke seg kurs, og to som har vært instruktør på tidligere kurs

> Les mer

Markstrukturindeks er en metode til å beregne jordas tilstand.

> Les mer

Orkel AgriNIR er navnet på en koffert som selv Egon Olsen ville fattet interesse for. Prisen er i overkant av 200 000 kroner, men innholdet kan vise seg å være gull verdt for de som benytter det.

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

I urbane områder med tettbebyggelse er det ofte sterk mangel på egnede plasser hvor humlene kan etablere sine bol. Humlene er avhengig av gamle musebol og lignende. Skal vi lykkes med å hjelpe huml...

> Les mer

Geitemjølka er blitt mildare i smaken og kan no brukast til det meste. Prosjektet «Friskare Geiter», har auka kvaliteten på mjølka.

> Les mer

Her er det også Informasjon om den nettbaserte løsningen.

> Les mer