Velkommen til heimesida til rådgivingsavdelinga i Landbruk Nordvest

 

Hovedheimesida vår finn du her: http://www.landbruknordvest.no/

Noko av fagstoffet på desse sidene er forbeholdt medlemmer i rådgivinga. For å sjå dette må du logge deg på i boksen heilt til høgre her.

 

Husk å logge inn!

 

Siste nytt

Søk om endring av kvoteforhold/opphør av leige innan 1. desember

Endring i kvoteforhold og avslutting av kvoteleige Søknad om endring i kvoteforhold for ku- og geitemjølk må sendast til Landbruksdirektoratet innan 1. desember for å få virkning frå neste kvoteår. Det same gjeld avslutting av kvoteleige. Kvoteåret startar opp 1. januar. Eksempel på endringer du må søkje om, er etablering og oppløysing av samdrift, utviding av og utmelding frå samdrift, samanslåing av grunnkvoter og konvertering av kvoter. Avslutting av kvoteleige Søknad om avslutting av leieforhold for ku- og geitemjølk må sendast Landbruksdirektoratet innan 1. desember, for å få virkning frå neste år. Kontaktperson hos Fylkesmannen er Marianne Aas Halse, tlf 71 25 81 51.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fornyingskurs plantevern i 2015

Her finner du oversikt over tid og sted for fornyingskurs plantevern på Nordmøre og i Romsdal.kalenderen for indre Sunnmøre er ikke klar ena. Trenger du grunnkurs , tar du første dagen felles med fornyingskurset. Tid og sted for siste kursdagen avhnger av hvor det er flest deltakere.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fornyingskurs plantevern Valldal og Stranda

Det blir kurs på Muritunet i Valldal lørdag 29. november og på Storfjord kulturhus, Stranda lørdag 6. desember, begge steder kl 10-17. Det vil bli flere kurs utpå nyåret dersom det ikke passer nå.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kornmøter 19.11. - Åndalsnes og Molde

I samarbeid med FK Nordmøre og Romsdal inviterer Landbruk Nordvest til møte for korninteresserte onsdag 19. november: Erfaringer fra et godt kornår - hva gjør vi til neste år ? Innlegg ved Anders Rognlien - Yara, Svein Aure - FKNR og Oddbjørn Kval-Engstad - LNV.

> Les mer

Landbruk Nordvest søkjer etter ny grovfôr- og kornrådgivar

Landbruk Nordvest søkjer etter rådgivar i jord og plantekultur med mest vekt på grovfôrproduksjon. Stillinga kan og bli tillagt hovudansvar for rådgjevinga i kornproduksjon i Landbruk Nordvest. Person med interesse for og kompetanse i grovfôr- og kornproduksjon blir særleg oppfordra til å søkje.

> Les mer

Godt grønnsakmiljø på tvers av fylkesgrenser

Gulrotdyrkere fra Smøla på Nordmøre og dyrkere fra Trøndelagsfylka har de tre siste åra hatt felles faglige samlinger med tema som har vært aktuelle for produsentene fra hele området.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kva treng norsk landbruk no?

Her finn du ei samling artiklar om norsk landbruk og vegen vidare. Dei er skrivne av folk med ulikt ståstad, men som alle er interessert i og har meininger om norsk landbruk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ringreven 3 2014

Ringreven nr 3 2014 er lagt ut på arkfane Ringreven. Husk at det kreves brukernavn og passord

> Les mer

MASKINFØRERKURS OPPDAL 30.OKTOBER - 2. NOVEMBER

Info og påmelding til Gerd tlf: 909 98 479.

> Les mer   > Kommentarer [0]

MASKINFØRERKURS 6.-9. november på Skarstua ved Molde

Maskinførerkurs 6. - 9. november på Skarstua. Info og påmelding til Gerd, tlf 909 9 479.

> Les mer

Mer antioksidanter og mindre kadmium i økologisk mat

Ny studie finn statistisk sikre forskjellar på økologisk og ikkje-økologisk mat.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytt fra NLR HMS

Her kan du blant annet lese om hvordan unngå ulykker med barn og hvilke regler som gjelder for barn og arbeid.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordbruksdager - grovfôr

LNV arrangerer markdager med tema grovfôr tirsdag 24. juni kl 11 hos Ole Mæle i Aure og onsdag 25. juni kl 11 hos Erlend Sellereite i Tomrefjord. tema er : fornying av eng ved bruk av korn som dekkvekst, drenering og grashøsting med fokus på breispreiing og hvordan redusere kjøreskader. EIK-senteret, AK-maskiner , Felleskjøpet og landbruksteknikk stiller med utstyr. Se nærmere her

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Her finn du ei samling artiklar om norsk landbruk og vegen vidare. Dei er skrivne av folk med ulikt ståstad, men som alle er interessert i og har meininger om norsk landbruk.

> Les mer

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannfo...

> Les mer

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

> Les mer

Kontroll av eldre gjødselkjellarar er i svært mange tilfelle naudsynt for å kunne bruke fjøsen vidare og sove trygt om natta. Dette gjeld spesielt kjellarar bygt i slutten av 60-åra og fram til 1990

> Les mer

Selen er ikke et nødvendig næringsstoff for planter, men er livsviktig for mennesker og dyr. Norsk jord er fattig på selen og uten ekstra tilførsel kan husdyra våre være utsatt for selenmangel.

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Prosjektet «Grovfôrbasert melk og kjøtt» inviterer til fagmøter på grovfôr i begynnelsen av desember

> Les mer

120 personar møtte fram på Helleland Grendahus til oppsummering, inspirasjonsforedrag og komlemiddag.

> Les mer

De tradisjonelle kornmøtene blir i år hold på Mære Landbruksskole 2. desember og på Skogn Folkehøgskole onsdag 3. desember. Begge møtene starter klokka 18:30. Ta med det nærmeste kornnabo og kom å...

> Les mer

På programmet: Informasjon om Fjellandbruksprosjektet- Kraftfôr til sau og storfe tilpasset ulike grovfôrkvaliteter - Raigras, en ressurs for sau og storfe. Vi har med oss Leidulf Nordang fra Fel...

> Les mer

Skilnadene var ikkje tydelege, men analysar av jord synte i 2012 og 2013 høgare biologisk aktivitet der det vart tilført aerob kompostkultur (Akku). I 2014 vart det ikkje registrert skilnader.

> Les mer