Velkommen til heimesida til rådgivingsavdelinga i Landbruk Nordvest

 

Hovedheimesida vår finn du her: http://www.landbruknordvest.no/

Noko av fagstoffet på desse sidene er forbeholdt medlemmer i rådgivinga. For å sjå dette må du logge deg på i boksen heilt til høgre her.

 

Husk å logge inn!

 

Siste nytt

Nye krav ved bruk av plantevernmiddel frå 1. juni 2015

Ny forskrift for bruk av plantevernmiddel trådde i kraft 1. juni i år. Det er spesielt to nye paragrafer som alle bør merke seg. Paragraf 20 som gjeld plikt til å redusere risikoen for vassforureining, og paragraf 26 som gjeld integrert plantevern.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ringreven 3 2015 er nå lagt ut.

Du kan blant annet lese om ammekuproduksjon på utmarksbeite som en mulig ny strategi for utkantlandbruket, om økt fokus på store grasavlinger og grasbøndenes utfordringer , om AGROPRO, om beite til sau og storfe, om forebyggende tiltak mot silogass, og gjødselgass, om husdyrgjødsel i storsekk, om tankvogn eller slange- hva er best? og om klassestrukturene i landbruket.for å nevne noe av stoffet vi presenterer for deg i vårt sommernummer.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Farm Test rundballepresser 2011

Bedre Gårdsdrift i samarbeid med Norsk Landbruskrådgiving og GKN Walterscheid sammenlignet 11 kombipresser med fast kammer i praktisk bruk. Dette er et særtrykk av testen slik den ble presntert i Bedre Gårdsdrift i nr 6 2011

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordbruksavtalen 2015-2016

Dagens 18 kvoteregioner for melk videreføres.Arealtilskuddet for korn i sone 5-7 øker med 17 kr til 227 kr pr dekar. Tilskudd til lammeslakt gmed kvalitet O og bedre skal heretter betales ut sammen med slakteoppgjøret. Les sluttprotokollen her.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Maskindag - grashøstingsutstyr og møkkahandtering hos Skodje samdrift fredag 5. juni

Omtale av grashøstingsutstyr, Firma presenterer utvalgt utstyr. Slåmaskiner med og uten knekker, butterfly, sprederive, rotorriver med ekstra hjul og pick-up rive, presser med spesialhjul og lessevogn. Demonstrasjon av høstelinjer. Prat om møkkahandtering, separering, transport, lagring, spreiing.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Maskindag grashøstingsutstyr og møkkahandtering hos Martin Toreli, Hostadvatnet i Fræna torsdag 4. juni

Omtale av grashøstingsutstyr, Firma presenterer utvalgt utstyr Slåmaskiner med og uten knekker, butterfly, sprederive, rotorriver med ekstra hjul og pick-up rive, presser med spesialhjul og ny boggi på McHale, lessevogn. Husdyrgjødsel, lagring og transport. Gjødselseparator som gjenvinner strø fra blautgjødsel, Lagring i 100m3 gjødselsekk, mellomlagring i 100m3 konteiner, Transport med 30 m3 tankbil, Spreding med tankvogn med pendelspreder, spreding med slange og blekksprut,

> Les mer   > Kommentarer [0]

Setertur til Tyrol 16.-21. september 2015

I år vil er det fokus på samarbeidet mellom seterbrukerne og reiselivet. Dette er godt utviklet i Østerrike både gjennom politikk og støtteordninger samt bruk av produkter og opplevelser. Vi har en 4 timersfjelltur til setra Møslalm der vi overnatter før vi taren 3 timers marsj i et utrolog ravinelandskap og fortsetter emd gondolbane til Zugspitze , Tysklands høgest fjell. Vi spiser lunsj i restauranten på toppen 2.900 m.o.h. Lørdag deltar vi i feiringen av den lokale buferdsdagen, når buskapene tas hjem fra setra. Les mer i vedlagt program for turen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordvernkonferanse på Gjermundnes lørdag 13. juni

Landbruksmuseet for Møre og Romsdal i samarbeid med Fylkesmannen og Bondelaget arrangerer jordvernkonferanse på Gjermundnes laurdag 13 juni. Gratis deltaking, men påmelding av omsyn til matservering innan 10. juni til arnar.lyche@bondelaget.no eller tlf. 414 18 871.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kofasil LP og Kofasil Ultra er fortsatt i markedet. Ad. artikkel om ensileringsmidler på side 38 i Ringreven 2

Under overskriften «Saltbaserte» står det: «Kofamidlene er blitt erstattet med Xtrasil og Xtrasil Ultra». Det kan se ut som om at Kofa-midlene er ute av markedet. Det er langt fra tilfellet. De originale KOFASIL LP og KOFASIL Ultra leveres som før gjennom ADDCON Nordic sine forhandlere Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, Norgesfôr og Trønderfôr. Det er bare FK Agri som ikke lenger er forhandler for originale KOFASIL-produkter. Redaktøren beklager det inntrufne.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ringreven 2, tema korn, gras og ugras

Ringreven 2 med tema: korn, gras og ugras. Du kan også lese om beite til ku og sau, innstilling av gjødselspreder, ensileringsmiddel, lagelig jord , oppgradering av dårlig eng og tap av tørrstoff ved høsting, lagring og fôring.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Mange husdyrbønder har effektivisert og utvida driftsomfanget sitt betydelig, og spesielt siden tusenårsskiftet har det skjedd store endringer i husdyrproduksjonen. Rasjonelle driftsbygninger med 3...

> Les mer

Mange husdyrbønder har effektivisert og utvida driftsomfanget sitt betydelig, og spesielt siden tusenårsskiftet har det skjedd store endringer i husdyrproduksjonen. Rasjonelle driftsbygninger med 3...

> Les mer

Bedre Gårdsdrift i samarbeid med Norsk Landbruskrådgiving og GKN Walterscheid sammenlignet 11 kombipresser med fast kammer i praktisk bruk. Dette er et særtrykk av testen slik den ble presntert i B...

> Les mer

Nina Vangen Ranøien og Rune Ranøien i Hoston (Orkdal kommune i Sør-Trøndelag) hadde flere planer for drifta, men klarte ikke å få struk¬tur¬ert dette i strømmen av daglige gjøre¬mål. De fikk på vår...

> Les mer

Smak på det ordet. Matjord. Ein kjenner at denne jorda er ikkje som anna jord. Slik som skrapjord, skrinn jord, brakk jord. Nei matjord er feit og flott i plognaden og verdifull på eit heilt anna s...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Har du utfordringer eller spørsmål om drenering og grøfting ved nydyrking, -eller problem med infiltrasjon på eldre jordbruksareal, vil du trulig ha god nytte av å være med denne dagen,- både ute o...

> Les mer

Flere humler skal hjelpe Norge ut av kløvermangelen. Det håper de i hvert fall, forskerne som har vasset rundt i rødkløveråkeren i Vestfold.

> Les mer

Vi har fokus på økologisk korn og nye muligheter i planteproduksjon. Tid: torsdag 10. sept.10:00-16:00 Sted: Verdal og Levanger

> Les mer

Hordaland fylkeskommune har oppretta ei ordning med tre regionale etablerarfond. Midlane skal tildelast som tilskot på inntil 50.000 kroner til etablerarar og ny næringsverksemd.

> Les mer

Det blir fornyingskurs på Rådhuset på Larsnes 19. november 2015

> Les mer