Velkommen til heimesida til rådgivingsavdelinga i Landbruk Nordvest

 

Hovedheimesida vår finn du her: http://www.landbruknordvest.no/

Noko av fagstoffet på desse sidene er forbeholdt medlemmer i rådgivinga. For å sjå dette må du logge deg på i boksen heilt til høgre her.

 

Husk å logge inn!

 

Siste nytt

-Ta vare på godt bondesamliv

70 personer deltok på konferansen om godt bondesamliv - møte om kjærleikens kår i landbruket med det noe utradisjonelle innholdet som tok oss på en reise fra landbruket på 1960-tallet til hvordan bevare lysten i en travel hverdag

> Les mer   > Kommentarer [0]

Maskinførerkurs Hellesylt 10.-13. mars

Vi prøver med nytt maskinførerkurs på Hellesylt torsdag 10.-søndag 13. mars. Info og påmelding innen 19. februar til Gerd Gunnerød, tlf 909 98 479 eller e-post: gerd.gunnerod@nlr.no For mer info om kurset, klokkeslett og priser se her

> Les mer   > Kommentarer [0]

Maskinførerkurs på Skarstua 25.-28. februar

Vi prøver med nytt maskinførerkurs på Skarstua 25.-28. februar. Info og påmelding innen 19. februar til Gerd Gunnerød, tlf 909 98 479 eller e-post: gerd.gunnerod@nlr.no For mer info om kurset, klokkeslett og priser se her

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nettbasert fornyingskurs for autorisasjon ved bruk av plantevernmidler

Mattilsynet har endelig åpnet sitt nettbaserte kurs for oppdatering av plantevernsertifikatet. Kurset er brukervennlig og logisk bygd opp med kapitler, kapitteltester og til slutt eksamen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Godt bondesamliv.

Møte om kjærleikens kår i landbruket på Hotel Alexandra i Molde 1. februar kl 10:00-15:30. Godt samliv er godt for alt. Bondeyrket med «døgnvakt» og til tider lite fritid kan være utfordrende for samlivet. Temaet er lite belyst og diskutert, og derfor inviterer vi til en dag der bondesamliv står i fokus.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ringreven 5 - 2015 er lagt ut

Her kan du lese om vegen videre for norsk mjølkeproduksjon, løsdriftsfjøs og båsfjøs, gårdsreportasjer, kalking, lønnsomheten i kjøttproduksjon, og mye annet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Når bønder venter barn

Jordmor og melkebonde Marita Ruohoranta (tidligere Bjøru) har skrevet artikkelen Når bønder venter barn. Her beskriver hun bl.a. mange av utfordringene i landbruket, egne erfaringer i forhold til graviditet og hvilke rettigheter man har krav på. (Faksimile fra Jordmora nr. 2-2015

> Les mer   > Kommentarer [0]

Innkalling til medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte i Landbruk Nordvest SA på Felleskjøpet i Molde tirsdag 8. desember kl 13:00-15:30

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) hadde ekstraordinært årsmøte på Scandic Hell, Stjørdal, 9. november 2015. Som ledd i og som oppfølging av regionaliseringsprosessen ble blant annet • Forslag til nye normalvedtekter for regionene vedtatt. Dette gjør det nødvendig å kalle inn til medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte i Landbruk Nordvest – nye normalvedtekter for regionene. Dette må vi gjøre før årsskiftet fordi det er et nødvendig grunnlag for fullføring av sammenslåingsprosessen i Landbruk Nordvest.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Program gulrotmøtet Trondheim

Her finner du programmet for møtet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Rådgivingsmelding GULROT 5/2015 er nå lagt ut

Invitasjon til gulrotsamlinga i Trondheim 1-2.desember, kurs i gjødslingsplanprogrammet Skifteplan på Smøla 15, januar og kort om gulrotsortene som ble røvd ut i 2015.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Frank Madsøy ny landbruksdirektør i Møre og Romsdal

Frank Madsøy (53) frå Molde er tilsett som landbruksdirektør i Møre og Romsdal. Han startar i stillinga 1. januar 2016. Madsøy er Cand. polit. frå Universitetet i Tromsø, og har studert kommuneøkonomi og samfunnsplanlegging ved Høgskulen Hedmark og Høgskulen Lillehammer. Frank Madsøy jobba med kommuneøkonomi hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal fram til 2008. Før det var han tilsett som seniorrådgjevar i Utdanningsdirektoratet og som stabsleiar i Statens forureiningstilsyn. Frank Madsøy har også bakgrunn frå kommunal landbruksforvaltning. Frank Madsøy kjem no frå Møre og Romsdal fylkeskommune, der han har vore assisterande regional- og næringssjef sidan 2008.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Søk om tilskot til beitelag innan 1. november

Beitelag som organiserer beiting i utmark, tilsyn og sanking av småfe, storfe og hest, kan søkje om tilskot til drift av beitelaget. Søknadsfristen er 01. november 2015. Det kan søkjast om tilskot til dyr som er sanka heim frå utmarksbeite.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Naturbeitemarker er en av flere kulturbetingede naturtyper som regnes som truet naturtype. En tredel av artene på den nasjonale rødlista hører til i kulturlandskapet og mange av disse har ugjødsla...

> Les mer

Bladprøvar, klorofyllmåling og nitratmåling i bær Aksel Døving, Anne Vintland, Jan Karstein Henriksen, Stine Huseby og Rune Vereide Norsk Landbruksrådgiving Det er utført ei rekke bladprøvar, n...

> Les mer

Mange husdyrbønder har effektivisert og utvida driftsomfanget sitt betydelig, og spesielt siden tusenårsskiftet har det skjedd store endringer i husdyrproduksjonen. Rasjonelle driftsbygninger med 3...

> Les mer

Bedre Gårdsdrift i samarbeid med Norsk Landbruskrådgiving og GKN Walterscheid sammenlignet 11 kombipresser med fast kammer i praktisk bruk. Dette er et særtrykk av testen slik den ble presntert i B...

> Les mer

Nina Vangen Ranøien og Rune Ranøien i Hoston (Orkdal kommune i Sør-Trøndelag) hadde flere planer for drifta, men klarte ikke å få struk¬tur¬ert dette i strømmen av daglige gjøre¬mål. De fikk på vår...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Prosjektet «Grovfôrbasert melk og kjøtt» inviterer til fagmøter på grovfôr i mars.

> Les mer

Samanlikning av gjødsla og ugjødsla beitegras etter 2. slått på 1. og 2. års blandingseng har gitt liten skilnad i protein og næringsinnhald.

> Les mer

» Trender i grovforproduksjonen » En grad varmere » Fagtur plansilo » Helikopterkalking våren 2016 » Medlemsannonser » Aktivitetskalender for Haugalandet

> Les mer

Det vil bli arrangert både fornying og grunnkurs i bruk og handtering av plantevernmidler (plantevernmiddelautorisasjon) vinter 2016. Her finner du kursliste for NLR Innlandet.

> Les mer

Fornyingskursa i fylket våren 2016 Kursa har gått for fullt denne veka med god oppslutnad. Det har vore kurs i Gloppen, Luster, Eid og Lærdal. Det står att å halda kurs i Bremanger i morgon den 6....

> Les mer