Velkommen til heimesida til rådgivingsavdelinga i Landbruk Nordvest

 

Hovedheimesida vår finn du her: http://www.landbruknordvest.no/

Noko av fagstoffet på desse sidene er forbeholdt medlemmer i rådgivinga. For å sjå dette må du logge deg på i boksen heilt til høgre her.

 

Husk å logge inn!

 

Siste nytt

Ringreven 4-2014 er på nett

Ringreven nr 3 2014 er lagt ut på arkfane Ringreven. Husk at det kreves brukernavn og passord.

> Les mer

Ny grønnsakmelding er lagt ut på arkfane Rådgivingsmeldinger

Årets siste grønnsakmelding inneholder en oppsummering av ulike gulrotsorter samt en invitasjon til fagmøte med tema gjødsling på Smøla havfisksenter 14. januar 2015.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ledig stilling som grovfôrrådgiver

Landbruk Nordvest har ledig en 100 % stilling som grovfôrrådgiver med kontorplassering i Molde. Fullstendig utlysningstekst finner du her:

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kurs i oppal av småplanter

Gjermundnes vidaregåande skule 28.februar kl 11-16. På kurset legges det vekt på oppal av ettårige grønnsakplanter for økologisk dyrking. Påmelding seinest 13.februar til Maud Grøtta, tlf 95847893.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Demonstrasjon gjerdeutstyr og nye teknikker

Onsdag 3. desember kl 11-15 hos Gunnar Hyllnes, Gjemnesstranda blir det vist nye gjerdeteknikker, gjerdeutstyr og påledriver.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Seminar om økologisk grovfôr og melkeproduksjon

Stjørdal 14.-15.januar 2015. Påmeldingsfrist 18.desember

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fornyingskurs plantevern i 2015

Her finner du oversikt over tid og sted for fornyingskurs plantevern 2015. det blir tilbud om kurs i de fleste kommuner. Tid og sted for grunnkurs er ikke fastsatt enda, men ta kontakt så skriver vi deg på lista.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kornmøter 19.11. - Åndalsnes og Molde

I samarbeid med FK Nordmøre og Romsdal inviterer Landbruk Nordvest til møte for korninteresserte onsdag 19. november: Erfaringer fra et godt kornår - hva gjør vi til neste år ? Innlegg ved Anders Rognlien - Yara, Svein Aure - FKNR og Oddbjørn Kval-Engstad - LNV.

> Les mer

Landbruk Nordvest søkjer etter ny grovfôr- og kornrådgivar

Landbruk Nordvest søkjer etter rådgivar i jord og plantekultur med mest vekt på grovfôrproduksjon. Stillinga kan og bli tillagt hovudansvar for rådgjevinga i kornproduksjon i Landbruk Nordvest. Person med interesse for og kompetanse i grovfôr- og kornproduksjon blir særleg oppfordra til å søkje.

> Les mer

Godt grønnsakmiljø på tvers av fylkesgrenser

Gulrotdyrkere fra Smøla på Nordmøre og dyrkere fra Trøndelagsfylka har de tre siste åra hatt felles faglige samlinger med tema som har vært aktuelle for produsentene fra hele området.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kva treng norsk landbruk no?

Her finn du ei samling artiklar om norsk landbruk og vegen vidare. Dei er skrivne av folk med ulikt ståstad, men som alle er interessert i og har meininger om norsk landbruk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ringreven 3 2014

Ringreven nr 3 2014 er lagt ut på arkfane Ringreven. Husk at det kreves brukernavn og passord

> Les mer

MASKINFØRERKURS 6.-9. november på Skarstua ved Molde

Maskinførerkurs 6. - 9. november på Skarstua. Info og påmelding til Gerd, tlf 909 9 479.

> Les mer
> Arkiv

Siste fagartikler

Her finn du ei samling artiklar om norsk landbruk og vegen vidare. Dei er skrivne av folk med ulikt ståstad, men som alle er interessert i og har meininger om norsk landbruk.

> Les mer

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannfo...

> Les mer

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

> Les mer

Kontroll av eldre gjødselkjellarar er i svært mange tilfelle naudsynt for å kunne bruke fjøsen vidare og sove trygt om natta. Dette gjeld spesielt kjellarar bygt i slutten av 60-åra og fram til 1990

> Les mer

Selen er ikke et nødvendig næringsstoff for planter, men er livsviktig for mennesker og dyr. Norsk jord er fattig på selen og uten ekstra tilførsel kan husdyra våre være utsatt for selenmangel.

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Forskere kan vise til svært lovende resultater med bruk av sopp i kampen mot soppsjukdommen sølvskurv. Det kan gi penere norske poteter i butikken. Prosjektleder er May Bente Brurberg hos Bioforsk ...

> Les mer

Den 16. januar arrangeres det stormøte i Meldal, med tema: Framtid i Landbruket! Det vil bli foredrag om helgrøde, årets fôrkvalitet, landbrukspolitikk og du får anledning til å møte årets unge bon...

> Les mer

Det er foretatt viktige justeringer i Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland

> Les mer

Gjennom to år har NLR Viken og samarbeidspartnar hatt eit prosjekt med utprøving av kompost frå avfallsselskapet Lindum AS til ulike hagebruksvekstar. Effektane me ønskjer å oppnå er betre felteta...

> Les mer

Helgeland Landbruksrådgivning kan se tilbake på et godt år med meget god aktivitet. Ved årsskiftet takker vi av for året som snart er historie. Styret og ansatte ønsker alle våre medlemmmer og fo...

> Les mer