Velkommen til heimesida til rådgivingsavdelinga i Landbruk Nordvest

 

Hovedheimesida vår finn du her: http://www.landbruknordvest.no/

Noko av fagstoffet på desse sidene er forbeholdt medlemmer i rådgivinga. For å sjå dette må du logge deg på i boksen heilt til høgre her.

 

Husk å logge inn!

 

Siste nytt

Når bønder venter barn

Jordmor og melkebonde Marita Ruohoranta (tidligere Bjøru) har skrevet artikkelen Når bønder venter barn. Her beskriver hun bl.a. mange av utfordringene i landbruket, egne erfaringer i forhold til graviditet og hvilke rettigheter man har krav på. (Faksimile fra Jordmora nr. 2-2015

> Les mer   > Kommentarer [0]

Innkalling til medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte i Landbruk Nordvest SA på Felleskjøpet i Molde tirsdag 8. desember kl 13:00-15:30

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) hadde ekstraordinært årsmøte på Scandic Hell, Stjørdal, 9. november 2015. Som ledd i og som oppfølging av regionaliseringsprosessen ble blant annet • Forslag til nye normalvedtekter for regionene vedtatt. Dette gjør det nødvendig å kalle inn til medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte i Landbruk Nordvest – nye normalvedtekter for regionene. Dette må vi gjøre før årsskiftet fordi det er et nødvendig grunnlag for fullføring av sammenslåingsprosessen i Landbruk Nordvest.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Program gulrotmøtet Trondheim

Her finner du programmet for møtet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Rådgivingsmelding GULROT 5/2015 er nå lagt ut

Invitasjon til gulrotsamlinga i Trondheim 1-2.desember, kurs i gjødslingsplanprogrammet Skifteplan på Smøla 15, januar og kort om gulrotsortene som ble røvd ut i 2015.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Frank Madsøy ny landbruksdirektør i Møre og Romsdal

Frank Madsøy (53) frå Molde er tilsett som landbruksdirektør i Møre og Romsdal. Han startar i stillinga 1. januar 2016. Madsøy er Cand. polit. frå Universitetet i Tromsø, og har studert kommuneøkonomi og samfunnsplanlegging ved Høgskulen Hedmark og Høgskulen Lillehammer. Frank Madsøy jobba med kommuneøkonomi hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal fram til 2008. Før det var han tilsett som seniorrådgjevar i Utdanningsdirektoratet og som stabsleiar i Statens forureiningstilsyn. Frank Madsøy har også bakgrunn frå kommunal landbruksforvaltning. Frank Madsøy kjem no frå Møre og Romsdal fylkeskommune, der han har vore assisterande regional- og næringssjef sidan 2008.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Søk om tilskot til beitelag innan 1. november

Beitelag som organiserer beiting i utmark, tilsyn og sanking av småfe, storfe og hest, kan søkje om tilskot til drift av beitelaget. Søknadsfristen er 01. november 2015. Det kan søkjast om tilskot til dyr som er sanka heim frå utmarksbeite.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Levende Landbruk - midtnorsk landbrukskonferanse i Stjørdal 12.-13. november

Midtnorsk samarbeidsråd arrangerer temakonferansen "levende landbruk". Det blir politisk møte mellom Knut Storberget (Ap), Ingrid Foss (H) og Petter Bartnes (NB). En annen sekvens har temaet matpolitikk i framtida. Videre blir det anledning til å delta på ulike kurs.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ringreven 4 er lagt ut

Du kan lese om vårt nye rådgivignstilbud: LNV Arealbruksplan, omgraving av myr, gjødslingsplan, tidligkjøp av gjødsel, elektriske anlegg i driftsbygninger, gardsreportasjer, økonomi og mye mer.. Du finner bladet ved å trykke på arkfanen merket Ringreven øverst på denne siden

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ammekukurs på Stranda 20.-21.november

Prosjektet "Økt sau og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal" arrangerer ammekukurs med fokus på oppstart. Kurset retter seg mot deg som tenker å starte med ammeku, akkurat har kommet i gang eller vurderer å utvide. Sted: Stranda Hotell, Stranda Dato: 20.-21.november Tid: fra kl. 11.00 fredag til 14.00 lørdag.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mattilsynet har gitt dispensasjon for bruk av glyfosat til vekstavslutning i bygg og havre

Bønder i deler av landet står i fare for å miste store arealer med bygg og havre på grunn av sein modning etter en sein vår og en våt og kald sommer. For å avhjelpe situasjonen tillater Mattilsynet bruk av glyfosat til vekstavslutning av bygg og havre hos medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving uavhengig av fylke.

> Les mer   > Kommentarer [0]

MASKINFØRERKURS SKARSTUA MOLDE 5.-8. NOVEMBER

Maskinførerkurs torsdag 5. - søndag 8. november på Skarstua Molde. Info og påmelding til Gerd, tlf: 909 98 479 eller e-post. gerd.gunnerod@nlr.no. Se også nordvest.nlr.no

> Les mer   > Kommentarer [0]

MASKINFØRERKURS OPPDAL 29. OKT-1.NOV

Maskinførerkurs torsdag 29. okt - 1. nov på Oppdalsporten.. Info og påmelding til Gerd, tlf: 909 98 479 eller e-post. gerd.gunnerod@nlr.no. Se også nordvest.nlr.no

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Naturbeitemarker er en av flere kulturbetingede naturtyper som regnes som truet naturtype. En tredel av artene på den nasjonale rødlista hører til i kulturlandskapet og mange av disse har ugjødsla...

> Les mer

Bladprøvar, klorofyllmåling og nitratmåling i bær Aksel Døving, Anne Vintland, Jan Karstein Henriksen, Stine Huseby og Rune Vereide Norsk Landbruksrådgiving Det er utført ei rekke bladprøvar, n...

> Les mer

Mange husdyrbønder har effektivisert og utvida driftsomfanget sitt betydelig, og spesielt siden tusenårsskiftet har det skjedd store endringer i husdyrproduksjonen. Rasjonelle driftsbygninger med 3...

> Les mer

Mange husdyrbønder har effektivisert og utvida driftsomfanget sitt betydelig, og spesielt siden tusenårsskiftet har det skjedd store endringer i husdyrproduksjonen. Rasjonelle driftsbygninger med 3...

> Les mer

Bedre Gårdsdrift i samarbeid med Norsk Landbruskrådgiving og GKN Walterscheid sammenlignet 11 kombipresser med fast kammer i praktisk bruk. Dette er et særtrykk av testen slik den ble presntert i B...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Det er en gryende interesse for bringebærdyrking i nord. Det ble derfor arrangert kurs i bringebædyrking på følgende plasser i februar 2015; Kvæfjord, Bodø og Mosjøen.

> Les mer

Vi beklager at vi må avlyse, men da Gardbrukaren er liggande i forkjølelse og feber kan han ikkje ta imot besøk i fjøset no. Fjøset står der, så vi kan invitere til lønsj seinare ein gong.

> Les mer

Det ble bebudet ekstraordinært årsmøte i NLR Namdal SA og Namdal Forsøksring mandag 30.november på Høylandet. Dette møtet avlyses.

> Les mer

Hensikten er å få flere til å komme i gang med søknadsskrivingen for å få utløst dreneringstilskudd i 2015-18. Møtet er lagt opp til et arbeidsmøte med litt teoretisk inngang, og en arbeidsøkt med ...

> Les mer