Velkommen til heimesida til rådgivingsavdelinga i Landbruk Nordvest

 

Hovedheimesida vår finn du her: http://www.landbruknordvest.no/

Noko av fagstoffet på desse sidene er forbeholdt medlemmer i rådgivinga. For å sjå dette må du logge deg på i boksen heilt til høgre her.

 

Husk å logge inn!

 

Siste nytt

Ringreven 4 er lagt ut

Du kan lese om vårt nye rådgivignstilbud: LNV Arealbruksplan, omgraving av myr, gjødslingsplan, tidligkjøp av gjødsel, elektriske anlegg i driftsbygninger, gardsreportasjer, økonomi og mye mer.. Du finner bladet ved å trykke på arkfanen merket Ringreven øverst på denne siden

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ammekukurs på Stranda 20.-21.november

Prosjektet "Økt sau og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal" arrangerer ammekukurs med fokus på oppstart. Kurset retter seg mot deg som tenker å starte med ammeku, akkurat har kommet i gang eller vurderer å utvide. Sted: Stranda Hotell, Stranda Dato: 20.-21.november Tid: fra kl. 11.00 fredag til 14.00 lørdag.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mattilsynet har gitt dispensasjon for bruk av glyfosat til vekstavslutning i bygg og havre

Bønder i deler av landet står i fare for å miste store arealer med bygg og havre på grunn av sein modning etter en sein vår og en våt og kald sommer. For å avhjelpe situasjonen tillater Mattilsynet bruk av glyfosat til vekstavslutning av bygg og havre hos medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving uavhengig av fylke.

> Les mer   > Kommentarer [0]

MASKINFØRERKURS SKARSTUA MOLDE 5.-8. NOVEMBER

Maskinførerkurs torsdag 5. - søndag 8. november på Skarstua Molde. Info og påmelding til Gerd, tlf: 909 98 479 eller e-post. gerd.gunnerod@nlr.no. Se også nordvest.nlr.no

> Les mer   > Kommentarer [0]

MASKINFØRERKURS OPPDAL 29. OKT-1.NOV

Maskinførerkurs torsdag 29. okt - 1. nov på Oppdalsporten.. Info og påmelding til Gerd, tlf: 909 98 479 eller e-post. gerd.gunnerod@nlr.no. Se også nordvest.nlr.no

> Les mer   > Kommentarer [0]

MASKINFØRERKURS PÅ SJØHOLT 22. - 25. OKTOBER

Maskinførerkurs torsdag 22. - søndag 25. oktober på Systra Cafe på Sjøholt. Info og påmelding til Gerd, tlf: 909 98 479 eller e-post. gerd.gunnerod@nlr.no. Se også nordvest.nlr.no

> Les mer   > Kommentarer [0]

Markdag Omgraving av myr- torsdag 1. okt på Hustad

Tema for markdagen/ fagmøtet er : Omgraving som dyrkings- og dreneringsmetode. Hvordan påvirker omgraving avling og utslipp av klimagasser? Vi starter med omvisning på forsøksfeltet på Farstad, der det blir orientering om planlegging av kanaler og hovedavløp fra store areal. Deretter lunsj på Skarstua , der markdagen fortsetter med innlegg om dreneringsprosjektet DRAINIMP, om omgraving og drenering av myr, resultat av avlingsregistreringer på feltet på Farstad, og til slutt det stor spørsmålet: kan omgraving redusere klimagassutslipp fra myr. . Lunsj på Skarstua, egenandel 160 kr Påmelding innen 29.sept til Gerd tlf: 909 98 479.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Workshop biogass i Eidsdal 30. september

Landbruk Nordvest i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og BEAST arrangerer workshop om biogass i Eidsdal. Tema er blant annet muligheter for og plassering av biogassanlegg i Eidsdal. Gruppearbeid med bl a følgende problemstillinger: Kan en kombinere gjødsel fra flere anlegg? Hvordan utnytte varmen? Hvordan få tilgang til matavfall, fiskeavfall? Se fullstendig program med påmelding under les mer

> Les mer   > Kommentarer [0]

Studietur om andelslandbruk er utsatt ei uke til 18.-20.september.

Er du nysgjerrig på hva andelslandbruk er og om det kan være noe for deg og din gård? Bli med på studietur til Porsgrunn, Skien og Larvik! Påmelding innen mandag 14.september kl 12. Program og mer informasjon finner du her.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tid for jordprøvetaking

Landbruk Nordvest tilbyr å ta jordprøvar samt utarbeide forslag til gjødslingsplan for medlemmane. Men det er medlemen sitt ansvar å sjå til at ein har godkjent gjødslingsplan i forhold til krava i forskrifta om AK tilskot. Jordprøvane som gjødslingsplanen bygger på skal ikkje vere eldre enn åtte år. Ved utviding av areal skal det utarbeidast gjødslingsplan innan eit år (t.d. ved ny leigejord). For fleirårige kulturar (eng) skal gjødslingsplanen ikkje vere eldre enn 5 år ( med årlege justeringar). For eittårige kulturar trengst ny plan kvart år. Ved manglande eller mangelfull gjødslingsplan vil AK-tilskotet verte avkorta med 20 prosent. Manglande sprøytejournal gir og eit trekk på 20 prosent. (Sjå Ringreven nr 3 side 41). Vi ber deg å sjekke om gjødslingsplanen din tilfredsstiller krava. Dersom det er tvil, eller veit at du treng ny plan, vil vi be om at du tek kontakt med din lokale rådgivar.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nye krav ved bruk av plantevernmiddel frå 1. juni 2015

Ny forskrift for bruk av plantevernmiddel trådde i kraft 1. juni i år. Det er spesielt to nye paragrafer som alle bør merke seg. Paragraf 20 som gjeld plikt til å redusere risikoen for vassforureining, og paragraf 26 som gjeld integrert plantevern.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ringreven 3 2015 er nå lagt ut.

Du kan blant annet lese om ammekuproduksjon på utmarksbeite som en mulig ny strategi for utkantlandbruket, om økt fokus på store grasavlinger og grasbøndenes utfordringer , om AGROPRO, om beite til sau og storfe, om forebyggende tiltak mot silogass, og gjødselgass, om husdyrgjødsel i storsekk, om tankvogn eller slange- hva er best? og om klassestrukturene i landbruket.for å nevne noe av stoffet vi presenterer for deg i vårt sommernummer.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Farm Test rundballepresser 2011

Bedre Gårdsdrift i samarbeid med Norsk Landbruskrådgiving og GKN Walterscheid sammenlignet 11 kombipresser med fast kammer i praktisk bruk. Dette er et særtrykk av testen slik den ble presntert i Bedre Gårdsdrift i nr 6 2011

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Bladprøvar, klorofyllmåling og nitratmåling i bær Aksel Døving, Anne Vintland, Jan Karstein Henriksen, Stine Huseby og Rune Vereide Norsk Landbruksrådgiving Det er utført ei rekke bladprøvar, n...

> Les mer

Mange husdyrbønder har effektivisert og utvida driftsomfanget sitt betydelig, og spesielt siden tusenårsskiftet har det skjedd store endringer i husdyrproduksjonen. Rasjonelle driftsbygninger med 3...

> Les mer

Mange husdyrbønder har effektivisert og utvida driftsomfanget sitt betydelig, og spesielt siden tusenårsskiftet har det skjedd store endringer i husdyrproduksjonen. Rasjonelle driftsbygninger med 3...

> Les mer

Bedre Gårdsdrift i samarbeid med Norsk Landbruskrådgiving og GKN Walterscheid sammenlignet 11 kombipresser med fast kammer i praktisk bruk. Dette er et særtrykk av testen slik den ble presntert i B...

> Les mer

Nina Vangen Ranøien og Rune Ranøien i Hoston (Orkdal kommune i Sør-Trøndelag) hadde flere planer for drifta, men klarte ikke å få struk¬tur¬ert dette i strømmen av daglige gjøre¬mål. De fikk på vår...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Ally har fått ny formulering, og har framleis off label for grasmark. Dersom du tidlegare har fylt ut ansvarsskjema for Ally 50 ST, må du fylle ut nytt skjema for Ally SX for å kunne bruke denne i ...

> Les mer

12. - 13. november arrangeres den midtnorske landbrukskonferansen Levende Landbruk på Scandic Hell. Det er en samling for mange landbruksorganisasjoner, og det blir både foredrag og kurs.

> Les mer

Medlemmer i Asker, Vestfold, Østfold og Akershus Gartnerlag og NLR Viken og Veksthus deltok på gartnerivandring hos Hanevold Gartneri i Asker tirsdag 6. oktober 2015.

> Les mer

Start med et helgekurs! Vi har fått med oss Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen som kanskje er de beste foreleserne på prosessen med eiendomsoverdragelser i landbruket. Visste du at eit o...

> Les mer

NLR Sogn og Fjordane og NIBIO Fureneset arrangerte to fagdagar i veke 40 med fokus på drenering og jordstruktur. Både i Bjordal og i Rivedal var det utfordrande areal ein skulle diskutere drenering...

> Les mer